Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:21-23

 

Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc…  (Cô-lô-xr6 1:23)

 

         Bạn có những lúc nào đặc biệt cảm thấy mình gần Chúa không?  Có lẽ trong một Thánh lễ đặc biệt cảm động hoặc khi bạn đi dạo ở ngoài trời và hít thở vẻ đẹp của công trình Thiên Chúa tạo dựng.  Những lần như vậy có thể làm cho chúng đầy tràn vui sướng, yêu thương và tâm tình cảm tạ vì chúng ta biết rằng mình đang tiếp xúc với sự hiện diện của Thiên Chúa.  Chúng ta cảm thấy mình có thể làm được mọi sự ở trong Người, và chúng ta cũng muốn làm mọi sự cho Người nữa.

         Nhưng rồi thời gian qua đi và lòng nhiệt thành của chúng ta cũng phai nhạt.  Tình yêu của chúng ta không còn nóng cháy nữa, rồi cũng có thể chúng ta bắt đầu xa dần Chúa và đường lối của Người.

         Kinh nghiệm ấy cho chúng ta thấy việc hối cải thực sự là một diễn trình liên tiếp và suốt đời.  Chính ở đó là nơi bí tích Giải tội nhập cuộc.  Có lẽ bí tích này là một trong những khí cụ mạnh mẽ nhất chúng ta có để giúp cho sự hối cải của chúng ta được sâu xa.  Khi trở về với Chúa Giê-su, xưng thú tội lỗi và cảm nghiệm ơn tha thứ của Người, một lần nữa chúng ta lại được đầy tràn lòng thương xót và tình yêu của Chúa.  Điều ấy giống như là lập đi lập lại cảm nghiệm sự hối cải!  Thêm nữa, ân sủng được đổ xuống qua bí tích Giải tội còn giúp chúng ta đối phó với bất cứ sự “xa lạ” và “thù nghịch” vẫn còn ở trong tâm trí chúng ta sau lần đầu gặp gỡ Chúa (Cô-lô-xê 1:21).

         Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, “Trở về với Chúa Ki-tô, sự sống mới do bí tích Rửa tội đem lại, ân huệ của Chúa Thánh Thần và Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô được lãnh nhận làm lương thực, tất cả đã làm cho chúng ta nên ‘thánh thiện và không tì vết’… Tuy nhiên sự sống mới người ta lãnh nhận qua những bí tích Khai tâm đã không xóa đi sự mỏng dòn và yếu đuối của bản chất con người… Đây là cuộc phấn đấu sám hối dẫn tới sự thánh thiện và sự sống đời đời mà Chúa chẳng bao giờ ngừng kêu gọi chúng ta tiến đến”.  (GLCG 1426,1428)

         Thật là một phúc lành khi được biết rằng trong cuộc “phấn đấu sám hối” này, chúng ta tiến đến với ân sủng của bí tích Giải tội!  Chẳng cần biết chúng ta sa ngã bao nhiêu lần, Chúa Giê-su vẫn luôn ở đó, sẵn sàng bồng chúng ta lên và khích lệ chúng ta hãy tiếp tục theo Người.

 

         “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa và chúc tụng Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho đời con.  Xin giúp con làm tất cả những gì có thể để giúp cho mối tương quan với Chúa được sâu đậm hơn, nhờ đó con được trung thành trong mọi ngày đời con”.