Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:16-30

 

Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình.  (Lu-ca 4:23)

 

         Hằng năm cứ vào thời gian này bắt đầu xuất hiện những sứ điệp nhắc nhở chúng ta phải đề phòng vi trùng bệnh cúm.  Người ta bảo chúng ta phải uống vitamin, chích ngừa, nghỉ ngơi và để ý rửa tay cho sạch.  Phải, nếu đã có rất nhiều nỗ lực để giúp củng cố hệ thống miễn nhiễm của cơ thể chúng ta, thì bạn hãy tưởng tượng xem việc củng cố hệ thống miễn nhiễm của tâm hồn chúng ta sẽ quan trọng biết bao!

         Bạn thử tưởng tượng sẽ xảy ra điều gì nếu người dân Na-da-rét vẫn giữ được những tư tưởng cũng như thái độ tích cực của họ khi Chúa Giê-su trở về viếng thăm.  Có lẽ họ sẽ không nghi ngờ gì khi Chúa giảng dạy trong hội đường của họ.  Có lẽ họ sẽ dễ dàng đón nhận khi Người bảo họ rằng những lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Mê-si-a giờ đây đã được thể hiện.  Có lẽ họ sẽ mở lòng trước sứ điệp ẩn tàng trong những phép lạ Người thực hiện.  Có lẽ họ sẽ mở rộng tâm hồn đón nhận sự sống mới Người mang đến cho họ.

         Còn bạn thì sao?  Bạn có lưu ý tới “hệ thống miễn nhiễm thiêng liêng” của bạn không?  Bạn hãy nghĩ đến nào là ma quỷ, nào là những triết lý của thế gian, ngay cả bản chất con người yếu đuối trong bạn, tất cả đều cố làm lây nhiễm đến lối suy nghĩ và yêu thương của bạn.  Chúng cố gắng gieo rắc nghi ngờ về tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa.  Chúng cố làm hao mòn sức mạnh của bạn trong những cơn cám dỗ.  Chúng làm cho bạn đầy sợ hãi về những gì sẽ đến, hoặc chúng làm cho bạn phải khốn khổ vì mặc cảm tội lỗi do những gì đã xảy ra.

         Có hai phương cách chính để bạn có thể củng cố hệ thống miễn nhiễm thiêng liêng của bạn.  Phương thức thứ nhất là hãy nắm chắc lấy những chân lý về Thiên Chúa là Đấng nào.  Mỗi ngày khi cầu nguyện, bạn hãy tuyên xưng tình yêu của Người.  Hãy vui mừng trong đức từ bi của Người.  Hãy tin vào sức mạnh chữa lành và biến đổi của Người.  Hãy tự nói với mình rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết và đã chiến thắng tội lỗi.  Phương thức thứ hai là hãy liên kết với Chúa suốt ngày.  Một ngành nho muốn nhận được nhựa sống thì cần phải liên kết với thân nho.  Trái nho muốn tiếp tục lớn lên thì phải liên kết với cây đã sinh ra nó.  Cũng thế, bạn sẽ thấy nếu muốn được mạnh khỏe thiêng liêng, cần nhất là bạn hãy liên kết với Chúa Giê-su.

         Vậy bạn hãy nuôi dưỡng tâm trí mình bằng những chân lý của Người.  Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng tình yêu của Người.  Không vi trùng thiêng liêng nào có thể sống nổi trước hai cách phòng thủ này!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Mê-si-a đã được hứa ban.  Chúa hoàn toàn tốt lành và đáng mến.  Lạy Chúa, xin che chở con khỏi mọi kẻ thù”.