Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:15-20

 

Đức Giê-su Ki-tô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình.  (Cô-lô-xê 1:15)                

 

         Trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong dịp triều yết chung, ngày 30-1-2013:

         “Ngày nay không phải luôn dễ dàng nói về tình phụ tử, nhất là trong thế giới Tây phương.  Gia đình đổ vỡ, sở làm càng khiến cho người ta mất mát, gia đình lo lắng và thường phải phấn đấu để thắng vượt những xâm phạm của truyền thông vào đời sống hằng ngày của chúng ta… Nhiều khi sự thông đạt trở nên khó khăn, lòng tin tưởng thiếu vắng và mối tương quan với hình ảnh người cha có thể không dễ dàng;  hơn nữa, theo cách ấy thì việc nghĩ tưởng Thiên Chúa là Cha cũng thực là khó khăn…

         “Tuy nhiên mặc khải trong Kinh Thánh giúp chúng ta thắng vượt được những khó khăn này khi dạy chúng ta về một Thiên Chúa đang cho chúng ta thấy thực sự thế nào là “một người cha”… Như Chúa Giê-su đã mặc khải, người Cha ấy là Đấng nuôi sống chim trời… đón nhận và ôm lấy đứa con hoang đàng đã mất nay ăn năn hối hận, Đấng tự nguyện ban cho những ai đến xin Người, và cho họ bánh bởi trời và nước hằng sống…

         “Chính trong Chúa Giê-su, khuôn mặt nhân hậu của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, được biểu lộ trọn vẹn.  Chính khi biết Người mà chúng ta cũng có thể biết Chúa Cha.  Chính khi thấy Người là chúng ta thấy được Chúa Cha, bởi vì Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người.  Người là ‘hình ảnh Thiên Chúa vô hình’ (Cô-lô-xê 1:15).

         “Do đó tình phụ tử của Thiên Chúa chính là tình yêu vô biên, là sự dịu dàng cúi xuống trên chúng ta là những đứa con yếu đuối, thiếu thốn mọi sự.  Thánh Vịnh 103, một thánh vịnh lớn nói về lòng từ bi của Thiên Chúa, công bố:  ‘Như người cha chạnh lòng thương con cái,  Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.  Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ:  ta chỉ là cát bụi’ (Thánh Vịnh 103:13-14).  Chính sự nhỏ bé của chúng ta, bản chất con người yếu đuối của chúng ta, đã trở nên lời cầu khẩn lòng từ bi của Thiên Chúa, để Người tỏ ra sự cao cả và dịu dàng như một người Cha sẵn sàng giúp đỡ, tha thứ và cứu độ chúng ta.

         “Rồi Chúa đã đáp lời cầu khẩn của chúng ta khi Người sai Con của Người đến để chết và sống lại vì chúng ta.  Người đã mặc lấy sự yếu đuối của chúng ta và làm những điều con người tự sức riêng không thể làm được… Chính ở đó, trong Mầu nhiệm Phục Sinh, mà dung mạo đích thực của Chúa Cha được mặc khải trong vẻ huy hoàng đầy đủ”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ ra cho con biết Chúa Cha.  Xin cho đời sống con cũng phản ánh gương mặt dịu hiền và từ bi của Thiên Chúa!”