Thứ Tư tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:1-8

 

Do niềm trông cậy…  (Cô-lô-xê 1:5)

 

         Có lẽ thánh Phao-lô chẳng bao giờ viếng thăm tín hữu Cô-lô-xê, tuy nhiên ngài vẫn biết rõ một điều đáng kể về họ:  lòng yêu thương của họ đối với “toàn thể dân thánh” (Cô-lô-xê 1:4).  Đó là một tình yêu rất ấn tượng đến nỗi tin tức về nó lọt tới tai ngài ngay cả lúc ngài đang bị cầm tù.  Đó là tình yêu đã ràng buộc họ với nhau và nảy sinh tinh thần tự do nơi những ai được tình yêu đó thúc đẩy.  Dĩ nhiên, tín hữu Cô-lô-xê cũng có những vấn đề.  Những thầy dạy giả dối ở giữa họ đang tìm cách đưa vào những triết lý sai lạc và những khuynh hướng khắt khe cũng như vị lề luật.  Nhưng “lòng mến của họ lại phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời” (1:5).  Cho nên lòng mến ấy đã hóa giải được rất nhiều tội lỗi.

         Niềm trông cậy.  Một ngày kia chúng ta sẽ được thấy Thiên Chúa mặt đối mặt.  Một ngày kia chúng ta sẽ biết Người sâu đậm như Người đã biết chúng ta.  Một ngày kia chúng ta sẽ hoàn toàn và vĩnh viễn chìm ngập trong tình yêu của Người.  Chúng ta được nếm thử tình Chúa tại đây và trong lúc này khi Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta.  Chúng ta cảm nghiệm được một chút tình yêu ấy khi sống trong một tương quan đã được phục hồi với Chúa.  Chúng ta lãnh nhận tình yêu ấy khi Người đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta và làm cho nó tràn sang người khác, giống như đã xảy ra trong giáo hội Cô-lô-xê.

         Do niềm trông cậy.  Có thật nhiều ý nghĩa trong cụm từ này.  Do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, bạn có thể tìm được sức mạnh để đánh tan cám dỗ khi nó vừa ló đầu ra.  Do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, bạn có thể dứt bỏ những gì thuộc về thế gian:  lòng ghen tương, sự nhơ bẩn, tham lam, nói hành, nói dối và vô độ.  Do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, bạn có thể sẵn sàng tha thứ hơn, dễ yêu thương hơn và vui vẻ phục vụ hơn.  Do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, bạn có thể thêm lòng cảm thông, tử tế, dịu dàng, dễ thương và nhân từ hơn.

         Do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, bạn có thể trải qua một ngày sống với suối róc rách bên bước chân và tiếng hát trong tâm hồn.  Niểm vui có thể trào dâng từ niềm trông cậy một ngày nào đó Cha bạn sẽ ôm bạn trong vòng tay, chữa lành những vết đau của bạn và nói thẳng với bạn là Người yêu thương bạn.  Do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, tình yêu và bình an, mà không phải là những thứ của trần gian, sẽ thắp sáng chân trời của bạn và chiếu tỏa trên gương mặt bạn.

         Điều quan trọng nhất, do niềm trông cậy dành cho bạn ở trên trời, bạn có thể học yêu thương anh chị em trong Chúa Ki-tô, “những người thánh thiện” ở chung quanh bạn!

 

         “Lạy Cha, xin cho con được tràn đầy hy vọng, để con có thể yêu thương đích thực như Cha yêu thương”.