Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:25-33

 

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.  (Lu-ca 14:27)

 

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra ba điều khẳng định rất đòi hỏi.  Người nói rằng nếu chúng ta muốn làm môn đệ Người, chúng ta phải “ghét bỏ” gia đình, phải vác thập giá mình và phải từ bỏ mọi của cải.  Những khẳng định như vậy có thể khiến chúng ta thắc mắc liệu Chúa Giê-su có muốn làm cho chúng ta thành môn đệ Người hay Người chỉ cố gắng đẩy chúng ta đi cho khuất.

         Thật may mắn, Giáo Hội có một cái nhìn về Kinh Thánh theo cấu trúc, xét mỗi đoạn theo mạch văn của toàn bộ Kinh Thánh.  Nếu đọc đoạn Kinh Thánh hôm nay theo cách ấy, chúng ta sẽ nhận ra một số mâu thuẫn rõ rệt.  Thí dụ, thánh Gio-an nói rằng sự ghen ghét tương đương với việc giết người và sẽ dẫn đến hỏa ngục (1 Gio-an 3:15).  Còn Chúa Giê-su thì nói:  “Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng phải yêu thương nhau” (Gio-an 13:34).  Vậy chúng ta phải cân nhắc điều Chúa Giê-su khẳng định về sự  “ghét bỏ” dựa trên những mệnh lệnh này để yêu thương và thí mạng sống mình vì anh chị em.

         Cũng thế, những mệnh lệnh khác – vác thập giá và từ bỏ mọi sự – cần phải được cân nhắc dựa trên những lời Chúa Giê-su nói về việc chăm sóc trẻ em và lời Người hứa rằng ách của Người thì êm ái và gánh nặng của Người thì nhẹ nhàng.

         Vậy nếu liên kết tất cả những đoạn Kinh Thánh ấy lại với nhau, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su muốn nói là việc yêu mến Thiên Chúa và vâng giữ lệnh truyền của Người phải là ưu tiên trên tất cả những điều khác.  Người muốn dạy chúng ta rằng nếu ai đòi chúng ta làm điều mất lòng Chúa thì chúng ta cần can đảm từ chối họ.

         Sống như người môn đệ Chúa là điều rất đòi hỏi.  Điều ấy đòi phải từ bỏ mình, hy sinh và đau khổ.  Chúa Giê-su còn cảnh giác là chúng ta có thể bị bách hại nữa (Gio-an 10:33).  Sống như thế nhiều khi cũng cám dỗ chúng ta đi theo vết chân người đời.  Làm người môn đệ là một nỗ lực lớn lao.  Chúa Giê-su muốn chúng ta suy nghĩ về cái giá phải trả cho việc làm môn đệ và Người muốn ban cho chúng ta ơn biết nhìn nhận rõ về việc làm môn đệ cho đến cùng.

 

         “Lạy Chúa, con muốn theo Chúa.  Xin Chúa ban cho con sức mạnh để con làm môn đệ Chúa”.