Thứ ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:12-19

 

Người kêu các môn đệ lại.  (Lu-ca 6:13)

 

         Bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su đang từ trên núi xuống sau một đêm cầu nguyện.  Trời còn sáng sớm và các môn đệ vẫn kiên nhẫn chờ đợi Chúa trở về.  Chúa tập hợp họ lại chung quanh Người, rồi Người gọi tên từng người một để chọn lấy mười hai người làm các tông đồ của Người.

         Bạn thử tưởng tượng mười hai người này sẽ cảm thấy thế nào khi họ nghe Chúa gọi tên mình.  Họ có ngạc nhiên không?  Khích động?  Sợ sệt?  Quá mừng rỡ?  Vào thời điểm này họ vẫn chưa biết chính xác việc Chúa kêu gọi họ có ý nghĩa gì, nhưng họ thực sự biết rằng việc kêu gọi đó liên hệ đến một sứ mệnh – từ “tông đồ” nghĩa là “người được sai đi”.  Nhưng ít nhất việc ấy cũng hàm ý là họ tự nguyện đồng hành với bác thợ mộc thành Na-da-rét khi Người đi đây đó rao giảng Tin Mừng.

         Có khi nào bạn đã được tuyển chọn làm một công tác mà bạn cảm thấy lo sợ và không được trang bị để hoàn thành không?  Có lẽ bạn đã ngạc nhiên vì mình được chọn, hoặc cảm thấy chắc chắn có một người nào khác xứng đáng hơn bạn.  Có thể bạn được yêu cầu hướng dẫn một nhóm học hỏi Kinh Thánh hoặc một tác vụ trong giáo xứ của bạn.  Hoặc có lẽ một điều gì bất ngờ đến với bạn, thí dụ có một đứa con cần được chăm sóc đặc biệt hoặc một người cha hay mẹ cần được trông nom thường xuyên.

         Nhưng khi Chúa tuyển chọn chúng ta, Người cũng ban cho chúng ta phương tiện.  Người không ngừng ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để thi hành lời kêu gọi của Người.  Bạn có tin điều này không?  Thật không may, trong cuộc sống chúng ta lại rất dễ nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa và lời kêu gọi của Người.  Ngay đến các tông đồ cũng đã có những lúc nghi ngờ và bối rối.  Nhưng vào ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các ngài đã được đầy tràn sức mạnh cần thiết để rao giảng Tin Mừng.  Rồi bạn hãy nhìn những gì các ngài đã hoàn tất mà xem!

         Nếu bạn cảm thấy quá lo lắng vì ơn gọi của bạn hôm nay, bạn hãy dừng lại và nín thở.  Hãy nghĩ đến các tông đồ và ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Bạn cũng hãy nghĩ đến Mẹ Ma-ri-a và cách Mẹ hiến thân cho lời kêu gọi của Chúa.  Quan trọng nhất, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tin tưởng hơn vào sự hiện diện của Người.  Người rất thích giúp bạn!  Người thích như vậy mỗi khi bạn đến với Người và Người sẽ vui hơn mà ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để sống ơn gọi của bạn.

 

         “Lạy Chúa, Chúa đã gọi con, và con đáp lại:  ‘Này con đây!’  Con tin rằng Chúa sẽ bù đắp cho con những gì con còn thiếu thốn”.