Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11

Lễ suy tôn Thánh Giá

 

Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.  (Phi-líp-phê 2:11)

 

         Bạn có nhớ lại những cuốn phim nói về thành Rô-ma thời xưa không?  Bạn có nhớ những cảnh sau khi chiến thắng vẻ vang, đoàn quân diễn hành qua các đường phố đang khi dân chúng hoan hô không?  Vị tướng đã đánh bại quân thù và làm cho đế quốc thêm giàu có và quyền lực.

         Hôm nay chúng ta kỷ niệm một cuộc chiến thắng vô cùng vĩ đại hơn bất cứ những gì Rô-ma thời xưa đã chứng kiến.  Khi chúng ta đã chết trong tội lỗi và Xa-tan dẫn thế giới đi vào sai lạc, thì Chúa Giê-su Ki-tô đã chiến thắng mọi kẻ thù của chúng ta.  Người đã hạ mình, chấp nhận cái chết trên thập giá, nhưng rồi Người đã sống lại vinh quang.  Người đã giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và Xa-tan rồi cho chúng ta được sống trong Người.  Người đã khải hoàn nhờ thập giá, và các tầng trời đã vui mừng:  “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Phi-líp-phê 2:9).  Chúng ta cũng hãy vui lên và mừng chiến thắng này, tung hô lời ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa!

         Trong Chúa Giê-su, nhờ niềm tin vào thập giá của Người, chúng ta cũng đạt được chiến thắng!  Tội lỗi chúng ta đã được tha thứ, và chúng ta có thể cảm nghiệm bình an cũng như niềm vui vì đã được hòa giải với Chúa.  Khi chúng ta từ chối Xa-tan và những cám dỗ của nó là chúng ta được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa để yêu thương anh chị em.  Vinh quang và khải hoàn của thánh giá chính là khi con cái Thiên Chúa được tràn đầy sự sống và tình yêu của Người.

         Bạn có coi mình như một anh hùng đi chinh phục hay không?  Bạn thuộc về đạo binh của Thiên Chúa và Chúa Giê-su là thủ lãnh của bạn.  Vậy hôm nay bạn hãy vui lên trong chiến thắng của Người.  Khi những áp lực và cám dỗ muốn làm cho tâm hồn bạn ra tăm tối, bạn hãy đứng lên, hãy giơ cao tay mà tuyên bố:  “Tôi là một tạo vật mới!  Tội lỗi đã bị đánh bại rồi!”

         Phải, bạn được hứa ban sự sống mới trong Chúa Ki-tô.  Gia nghiệp của bạn đang được cất giữ trên trời.  Hiện giờ có thể bạn đang trải qua những lúc khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng không gì tách được bạn ra khỏi tình yêu Thiên Chúa và chiến thắng của thập giá (Rô-ma 8:38-39).  Bạn hãy bám chặt lấy Chúa Giê-su, rồi bạn sẽ có thể cho thế giới thấy thế nào là một tín hữu chiến thắng khải hoàn.

         Vậy hôm nay bạn hãy hân hoan trong ơn cứu độ của bạn.  Bạn hãy vui mừng trong khải hoàn của thập giá Chúa Giê-su.  Trong Người, nhờ Người và với Người, bạn sẽ chiến thắng!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi mọi kẻ thù và dành cho chúng con một chỗ trên trời.  Lạy Chúa, con yêu mến Chúa và cùng muôn tạo vật con chúc tụng chiến thắng của thập giá đem lại ơn cứu độ”.