Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:6-11

 

Tôi xin hỏi các ông:  ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ?  (Lu-ca 6:9)

 

         Bạn có tưởng tượng được là luật cấm người ta không được cầm lên một cái gì nặng hơn trái vả vào ngày sa-bát không?

         Trước hết Thiên Chúa dạy dân Ít-ra-en phải giữ ngày sa-bát được thánh thiện.  Rồi khi Lề Luật Mô-sê đã thành văn, điều răn này bị phân chia xếp loại thành những việc bị cấm làm trong ngày sa-bát.  Trải qua thời gian, hàng ngàn luật lệ đặc biệt đã được đặt ra để xác định đâu là “việc làm” trong đời sống thường ngày.  Và như bạn thấy, một số những luật lệ này đã trở nên tỉ mỉ.  Thí dụ, mang theo lượng sữa nhiều hơn một cái ly nhỏ cũng bị cấm.  Ngay đến việc giúp đỡ thuốc thang cũng vậy, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt hoặc khi mạng sống đang nguy kịch.

         Rồi Chúa Giê-su xuất hiện.  Người đã khôn khéo phá bỏ nhiều “luật nhỏ” này khiến cho người ta để ý đến cách một số người chỉ chú trọng vào những cái bề ngoài hơn là vào tâm điểm của luật Chúa.  Điều này làm cho những người Pha-ri-sêu nổi giận, nhưng cũng thu phục được nhiều người dân giả hơn.

         Vậy bạn có nhanh chóng kết án người khác không?  Kết án theo tiêu chuẩn nào?  Có theo luật của tình yêu hay là theo những lối diễn giải của bạn về luật ấy?  Thực là điều tốt nếu người ta biết tỉnh thức và cố gắng làm đẹp lòng Chúa càng nhiều càng tốt.  Nhưng nếu cứ bị kẹt trong những đám “cỏ dại” của từng luật này luật nọ thì có thể chúng ta sẽ mù quáng không thấy rằng Chúa muốn chúng ta trở thành máng chuyên chở tình yêu, lòng nhân từ và đức công chính của Người trong thế giới này.

         Chúa Giê-su không khi nào tự dưng khiêu khích những kẻ chống đối Người.  Người chỉ làm những gì cần phải làm, và Người đã làm những điều ấy trong tình yêu thương.  Đây là điều Người muốn chúng ta cũng phải làm.  Người muốn chúng ta trở thành những người phục vụ, như Người đã phục vụ.  Người muốn chúng ta giúp người khác lên tinh thần và cho họ thấy thế nào là tự do đích thực.  Đôi khi việc này có thể đi ngược lại những truyền thống hoặc những mong muốn hằng ngày, nhưng không khi nào được lỗi phạm các giới răn.

         Tuân giữ những truyền thống loài người cũng không sao, miễn là bạn đặt tâm hồn cho đúng chỗ.  Thiên Chúa sẽ không chống lại bạn nếu bạn có một vài lầm lỗi đâu.  Trong khi Người mong muốn chúng ta tuân giữ giới răn của Người, Người cũng biết rằng chúng ta vẫn còn đang học hỏi.  Cho nên bạn hãy cố gắng làm hết sức để giúp đỡ người khác, rồi cứ để Người dạy dỗ bạn.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn người khác như Chúa nhìn. Lạy Chúa, xin tỏ cho con biết tình yêu của Chúa, để con có thể chia sẻ tình yêu ấy với những người chung quanh”.