Thứ Tư tuần 23 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 3:1-11

 

Anh em đã mặc lấy con người mới.  (Cô-lô-xê 3:10)

 

         Nếu như thánh Tông đồ Phao-lô có cần một nghề phụ, thì chắc ngài có thể dễ dàng tìm được công việc soạn những cuốn thủ bản về kỹ thuật.  Ngài rất rõ ràng và chính xác khi cần và ngài không bao giờ bỏ mất một lời nào.  Cũng như một cuốn hướng dẫn cho bạn biết phải sử dụng một dụng cụ như thế nào, thánh Phao-lô dạy chúng ta một cách rõ ràng phải mặc lấy sự sống mới mà Chúa Giê-su đã đem lại cho chúng ta.  Thật đơn giản như 2 + 2 = 4 vậy.  Bạn hãy nhìn lên trời, trút bỏ “con người cũ” và mặc lấy “con người mới”.  Ngài còn đưa ra những thí dụ cụ thể thế nào là con người cũ để chúng ta nhận định và kiềm chế được nó.  Giống như những hình vẽ trong một cuốn sách hướng dẫn vậy!

         Nếu thánh Phao-lô đã rõ ràng như thế thì tại sao chúng ta còn ngần ngại?  Tại sao chúng ta còn thấy khó đem ra thực hành những gì ngài đã trình bày một cách chi tiết theo từng bước?  Chúng ta muốn trở nên tốt lành.  Chúng ta muốn thắng vượt được con người cũ.  Nhưng chúng ta lại chẳng luôn luôn tiến xa được.

         Câu trả lời là cần phải có thời gian.  Chúng ta đừng vội nghĩ rằng tội lỗi và mọi cơn cám dỗ sẽ biến đi một sớm một chiều.  Vì thế Chúa mới ban cho chúng ta bí tích Hòa giải cũng như lương thực là Thánh Thể.  Chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa.  Rồi chúng ta cũng rất cần có sức mạnh, an ủi và ân sủng khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giê-su!

         Nhưng cũng còn một câu trả lời khác.  Thánh Phao-lô đã rõ ràng bởi vì ngài nói lên bằng kinh nghiệm sống của ngài.  Sự rõ ràng của ngài không do việc suy tư thần học và trí tuệ.  Nhưng nó được tôi luyện qua cuộc chiến thiêng liêng của chính mình.

         Nếu chúng ta cứ theo sự hướng dẫn của thánh Phao-lô và tiếp tục cuộc chiến, chúng ta sẽ dần dần được biến đổi.  Chúng ta sẽ khám phá ra sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang khích lệ và củng cố chúng ta, đang thuyết phục chúng ta tin nhiều hơn vào tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Điều ấy sẽ giúp chúng ta sáng suốt nhận ra Tin Mừng cũng như sẵn sàng chia sẻ Tin Mừng với mọi người chúng ta gặp gỡ.

 

         “Lạy Chúa, hôm nay con xin tuân phục Chúa.  Con muốn theo gương các thánh mà bước vào cuộc chiến thiêng liêng.  Vậy, lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và mặc cho con áo giáp của Chúa.  Con rất muốn nên giống như Chúa Giê-su!”