Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 51:3-4,12-13,17,19

 

Lạy Chúa, xin thương con theo luợng từ bi của Chúa.  (Thánh Vịnh 51:3)

 

         Một trong những điều đầu tiên chúng ta làm trong mỗi Thánh lễ là cử hành Nghi thức Thống hối.  Chúng ta được mời gọi hãy thinh lặng suy nghĩ về tội lỗi mình rồi cầu nguyện:  “Xin Chúa thương xót chúng con”.  Nghi thức kết thúc khi linh mục biểu lộ lòng tin tưởng của hết thảy chúng ta vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.

         Chúng ta rất dễ lướt qua nghi thức này.  Dù có tới trễ một chút, chúng ta vẫn cảm thấy không mất mát gì cả.  Vì chúng ta thường coi phần Phụng vụ Lời Chúa và Kinh nguyện Thánh Thể như là phần cốt yếu của Thánh lễ.

         Tuy nhiên bài Tin Mừng hôm nay thay đổi lại chú tâm của chúng ta.

         Trước khi có thể chia sẻ niềm vui của người cha ăn mừng, người con hoang đàng đã phải nhận biết việc làm sai trái của mình và đi về nhà với những lời lẽ sám hối.  Cũng vậy, người anh của anh ta cũng không thể tham dự bữa tiệc vui vì anh ta đã không hiểu được mình lệ thuộc vào lòng nhân từ và bao dung của cha.

         Chúa không đo lường lòng từ bi của Người dựa trên sự kiện chúng ta xứng đáng hoặc tội lỗi.  Không đâu, vì lòng từ bi của Người cũng cao cả như tình yêu vô điều kiện của Người.  Người ban lòng từ bi ấy cho hết những ai cầu xin.  Người đã đứng sẵn bên đường, sẵn sàng đón tiếp chợt khi nhìn thấy đứa con đang tìm về với Người.

         Từ tâm trạng đáng buồn của người con cả trong dụ ngôn, chúng ta cũng có thể học biết giá trị của việc hòa giải với nhau trong Thánh lễ, đó là lúc chúc bình an. Đây là lúc chúng ta được mời gọi hãy chia sẻ bình an của Chúa Ki-tô với người thân cũng như người lạ.  Giây phút vắn vỏi này giúp chúng ta có cơ hội tìm kiếm lòng từ bi, dẹp đi mọi chia rẽ để chúng ta có thể rước lễ, trở nên một lòng một dạ.   Lời kêu gọi bình an, hiệp nhất và hòa giải thật quan trọng nếu chúng ta muốn biết được đâu là sự thông hiệp đích thực với Chúa cũng như với anh chị em.

         Vậy hôm nay trong Thánh lễ, bạn hãy chắc chắn nắm lấy những cơ hội này.  Cha của bạn muốn đổ xuống trên bạn thật nhiều ân sủng và từ bi!

 

         “Lạy Cha, xin tẩy rửa mọi vết nhơ tội lỗi của con.  Xin thanh tẩy con khỏi tội lỗi.  Con tin Cha sẽ không khi nào trách phạt một tâm hồn thống hối và khiêm nhu”.