Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

Lễ thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

 

Anh hãy theo tôi.  (Mát-thêu 9:9)

 

         Kính thánh Mát-thêu, ngài đang ngồi đó, tại văn phòng thu thuế như ngài vẫn làm cách mỗi ngày trong tuần.  Nhưng cuộc đời ngài đã thay đổi vào ngày hôm ấy!  Chúa Giê-su, vị ráp-bi ngài đã nghe nói đến rất nhiều đang đi qua và tuyển chọn chỉ mình ngài!  Chúa muốn ngài, một người thu thuế và một “kẻ tội lỗi”, đi theo Người.  Trái tim ngài chắc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ngài nhìn vào gương mặt khả ái và cảm thông của Người.  Đó là lời mời gọi ngài không thể từ chối.  Ngài đã không để mất thì giờ, nhưng đứng phắt dậy và mời Chúa vào trong nhà ngài.  Lạy thánh Mát-thêu, xin cầu cho chúng con được ơn biết đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su muốn chúng con đi theo Chúa giống như ngài đã đáp lại.

         Ngài đã mời bạn bè đến nhà để dùng bữa.  Họ là những kẻ tội lỗi công khai giống như ngài, những người duy nhất giao tiếp với ngài.  Ngài muốn cho họ thấy cuộc đời ngài đã thay đổi và cuộc đời họ cũng có thể được thay đổi nữa:  Chúa Giê-su đã yêu thương họ, và những tội lỗi của họ, bất kể nặng nề thế nào, cũng đều có thể được tha thứ.  Lạy thánh Mát-thêu, xin cầu cho chúng con biết hăng hái nói cho bạn bè và gia đình biết về Chúa Giê-su và sự thay đổi Người đã mang lại cho cuộc đời chúng con.

         Thật là một vinh dự cho ngài khi được Chúa Giê-su kêu gọi làm một trong Nhóm Mười Hai.  Ngài có ngạc nhiên khi Chúa tuyển chọn ngài vào số những người thân tín không?  Chắc chắn ngài đã thấy mình không xứng đáng.  Thế nhưng ngài đã được chữa lành do vị Lương Y vĩ đại này, cho nên ngài đã vui mừng bỏ lại dĩ vãng sau lưng và tiếp nhận ơn gọi mới.  Lạy thánh Mát-thêu, xin cầu cho chúng con biết mau mắn tìm kiếm tình yêu chữa lành của Thiên Chúa.

         Ngài đã rao giảng Tin Mừng tại nơi xa xăm, không những qua cuộc đời của ngài mà còn qua những lời ngài để lại cho chúng con trong sách Tin Mừng mang tên ngài.  Chúng con cám ơn ngài vì sứ điệp mang lại sự sống cho chúng con biết rằng Chúa Giê-su thực hiện mọi lời Thiên Chúa đã hứa, và làm cho mọi ước mơ của chúng con được thể hiện.  Lạy thánh Mát-thêu, xin cầu cho chúng con biết đón nhận mọi lời hứa này và để chúng biến đổi đời sống chúng con.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, cũng như thánh Mát-thêu, con cần đến lòng thương xót của Chúa.  Xin Chúa chữa lành con khỏi      tội lỗi.  Nhờ lời Chúa, xin chiếu tỏa ánh sáng Chúa qua con. Để tất cả đời con sẽ rao giảng Tin Mừng về tình yêu và lòng thương xót của Chúa”.