Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 2:1-8

 

… Để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.  (1 Ti-mô-thê 2:2)

 

         Quyền bính thường là điều chẳng mấy ai thích. Trẻ nhỏ không ưa, thiếu niên thì ghét, còn người lớn cũng đành học sống chung với nó thôi.  Nhưng các bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện và còn phải cám ơn những người đang nắm giữ quyền bính trên chúng ta.  Tại sao?  Vì quyền bính đem lại cho cuộc sống chúng ta bình an nhiều hơn.

         Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nghe tin chính phủ tăng thuế hoặc ông chủ sở làm đưa ra ý tưởng vô lý đối với bạn?  Có thể bạn cảm thấy thất vọng hoặc giận dữ.  Có thể điều ấy sẽ làm bạn bực mình suốt một ngày!  Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngược lại bạn phải cầu nguyện v2 cầu chúc cho họ?  Biết đâu lần tới bạn có thể gặp tình huống như vậy, thì bạn hãy cố gắng đáp lại bằng sự tha thứ, cầu nguyện và tinh thần cộng tác.  Rồi bạn hãy xem mình cảm thấy như thế nào.

         Tha thứ?  Phải, tha thứ đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta liên hệ với những người có quyền bính.  Có thể đã có lần xếp của bạn coi thường bạn hoặc hiểu lầm bạn.  Hay có thể một chính trị gia địa phương đề ra những chính sách đi ngược lại quan điểm chính trị hoặc tôn giáo của bạn.  Vậy thay vì giận dữ và lên án, bạn hãy xin Chúa ban cho bạn ơn biết tha thứ.  Bạn không bao giờ biết được những biến cố hoặc hoàn cảnh nào đã đưa họ tới thời điểm ấy trong cuộc sống của họ đâu.  Bạn càng tập sống nhân từ thì bạn càng trở nên dễ hiểu người khác hơn.

         Cầu nguyện?  Một khi bạn đang bước đi trên con đường tha thứ, thì việc cầu nguyện cho người khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.  Bạn hãy xin Chúa chúc lành cho người ấy.  Có lẽ bạn còn cảm thấy phải tạ ơn Chúa vì Người đã đặt người ấy vào cuộc sống bạn và tạo cơ hội để người ấy giúp bạn kiên nhẫn và tin tưởng hơn.  Những chọn lựa nội tâm này sẽ khiến cho tâm hồn bạn được an bình hơn.  Ai biết được?  Có lẽ bạn sẽ gặp được những soi sáng mới đểbạn có thể cùng làm việc với người đó một cách hiệu quả hơn.

         Cộng tác?  Có khi nào bạn thấy mình muốn chống lại bất cứ điều gì một người nào đó nói, chỉ vì người ấy đã làm điều gì đó trong quá khứ không?  Lần tới nếu có như vậy, bạn hãy nghĩ lại xem vấn đề có phải là đúng sai, hay chỉ là vì một thù hận bạn không thể bỏ qua.  Nếu đó chỉ là thù hận, bạn hãy cố gắng hết sức dẹp qua một bên và tìm cách cộng tác với họ.  Bạn hãy để cho hành động và thái độ của bạn làm chứng cho công việc của Chúa trong đời bạn.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con biết chúc phúc cho những người có quyền bính, để tất cả chúng con có thể sống trong bình an”.