Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 111:1-6

 

Vĩ đại thay những công trình của Chúa!  (Thánh Vịnh 111:2)

 

         Bạn đọc bài suy niệm này, đó đã là một công trình của Chúa.  Bạn biết được Người trong mọi sự cũng là một công trình của Chúa.  Bạn nhận ra Người, chúc tụng Người và thờ phượng Người, đó là công trình của Chúa.  Bạn dành thời giờ ở trong sự hiện diện của Người và lãnh nhận Mình Máu Thánh Người, đó là công trình của Chúa.  Bạn sám hối và lãnh nhận ơn tha thứ của Người, đó cũng là công trình của Chúa.

         Những công việc này thật vĩ đại:  hoàn hảo và hân hoan, tốt đẹp và hào hứng!  Chúng thật kỳ diệu, tuy không phải vì chúng xảy đến với bạn.  Ai có thể thay đổi được lòng mình hoặc tự tìm kiếm ân sủng cho mình?  Không ai trong chúng ta có thể tạo cho mình ân sủng ấy hoặc lòng thương xót sâu xa ấy cả.  Việc tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy khiêm nhường lãnh nhận mọi sự Thiên Chúa ưu ái ban cho chúng ta.  Việc tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy vui mừng trong ân sủng là cao điểm của đời ta.

         Vậy bạn hãy tạ ơn!  Bạn luôn ở trong tư tưởng của Chúa.  Bạn chiếm một chỗ đặc biệt trong trái tim Người.  Ngay cả trước khi bạn chào đời, Người đã biết bạn và yêu thương bạn.  Cho đến hôm nay, Người vẫn quý mến bạn và vui trong bạn!  Thiên Chúa phù trợ bạn và lời Người luôn hoạt động trong bạn.  Quyền năng của Người cũng hoạt động như vậy, để Người sẽ thực hiện rất nhiều điều còn hơn cả bạn xin và tưởng tượng.

         Vĩ đại thay mọi công trình của Thiên Chúa!  Người đã nâng đỡ Giáo Hội qua hơn hai ngàn năm, bất kể sự yếu đuối con người, bất kể những thất bại, hiểu lầm và nổi loạn.  Người đã tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta bằng lời Người trong Kinh Thánh, soi sáng chúng ta bằng đời sống của các thánh và thế kỷ này sang thế kỷ khác, đã làm cho các thế hệ kế tiếp biết được những kỳ công của Người.  Người đã tỏ mình ra là bánh hằng sống để làm dịu cơn đó của chúng ta.  Người là mạch nước hằng sống để chúng ta chẳng bao giờ phải khát nữa.

         Đâu là một số công trình của Chúa trong đời bạn?  Người đã tỏ mình ra cho bạn như thế nào?  Là một người Cha, người anh em, người bạn?  Là một chiến sĩ can trường, đấng cứu độ, đấng cứu chuộc?  Là đấng giải thoát, an ủi, chữa lành?  Có lẽ bạn đã cảm nhận được tình yêu của Người, lòng cảm thông và sự am hiểu của Người cách riêng của bạn.  Nếu quả thực như thế, bạn hãy dành thì giờ khi cầu nguyện hôm nay để tạ ơn và chúc tụng Người.  Rồi bạn hãy nói với người khác về việc Chúa đã hoạt động trong bạn.  Hãy nói cho họ biết những công trình của Chúa thật vĩ đại!

 

         “Lạy Cha, công trình của Cha thật cao cả trong con và qua con.  Con cảm tạ Cha về lòng nhân lành và ưu ái của Cha, hôm nay và mãi mãi!”