Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:1-13

 

Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.  (Lu-ca 16:8)

 

         Đúng thế.  “Người hùng” trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay là tên quản gia bất lương đã lèo lái để tránh một tình huống khó khăn.  Nhiều nhà chú giải cho rằng tên quản gia này đã tăng thêm tiền nợ cho các con nợ để hắn có thể bỏ túi số tiền thặng dư.  Do đó khi giảm số nợ cho họ để đúng với số tiền họ thực sự nợ, thì không những hắn giải tỏa tất cả những việc làm sai trái của mình, mà còn khiến cho con nợ phải chịu ơn hắn nữa.  Được tiếng là quảng đại và làm cử chỉ đẹp, hắn có thể kiếm được bất cứ công việc nào mình muốn!

         Sự khôn khéo mà Chúa Giê-su đã khen ngợi trong dụ ngôn này là vấn đề biết khéo léo sử dụng những gì sẵn có để hoàn tất mục đích mong muốn.  Đấy cũng là sự khéo léo Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy học hỏi.  Người không dạy chúng ta làm điều bất lương.  Nhưng Người muốn chúng ta hãy cẩn thận, khôn khéo, thậm chí biết tính toán đang khi sống trong thế giới đen tối này.

         Vậy đâu là một số cách thức chúng ta có thể khôn khéo?  Phải làm thế nào khi chúng ta đối phó với tội lỗi?  Tất cả chúng ta đều có thể tự biện minh cho mình, coi nhẹ tội lỗi hoặc giải thích theo cách riêng của mình.  Lại nữa, ma quỷ thích nhắm vào khuynh hướng ấy, cố gắng đánh lừa chúng ta phạm tội.  Cho nên bạn hãy khôn khéo!  Đừng để mình rơi vào cái bẫy của những giải thích dễ dãi hoặc chữa lỗi tinh vi.

         Hoặc phải làm sao khi bạn muốn giúp đỡ một người muốn đến với Chúa?  Bạn biết là nếu chỉ nói về kinh Tin Kính sẽ chẳng thu phục được người ta đâu.  Nhưng bạn phải tìm một phương thức đúng, những lời nói xác thực và những cơ hội đích đáng để chia sẻ đức tin của bạn.  Việc ấy cũng cần phải có một chiến thuật cũng như phải suy nghĩ cẩn thận và cầu nguyện.  Việc ấy đòi chúng ta phải học trở nên “mọi sự cho mọi người” (1 Cô-rin-tô 9:22).

         Sống khôn khéo và khôn ngoan là cách tốt nhất để xây dựng Nước Thiên Chúa.  Vậy chúng ta hết thảy hãy học lấy bài học từ “người quản gia bất lương” mà chính mình vẫn không trở thành bất lương!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tìm thấy những đường lối sáng tạo để được gần Chúa hơn và biết chia sẻ tình yêu của Chúa hơn.  Lạy Chúa, xin làm cho con trở thành một người khôn khéo rao giảng Tin Mừng!”