Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm Ét-ra 6:7-8,12,14-20

 

Họ hoàn thành công việc xây cất.  (Ét-ra 6:14)

 

         Nếu bạn nhìn chung quanh nhà thờ của bạn vào một ngày Chúa Nhật đã được ấn định, bạn sẽ gặp đủ những dấu hiệu khác nhau cho biết những người đã giúp đỡ xây dựng giáo xứ.  Có lẽ là một tấm bảng ghi tên ân nhân.  Có lẽ là một điêu khắc gia hay một họa sĩ đã ký tên trên tác phẩm của họ.  Có thể là một người bạn đang ghi nhớ ngày đặt viên đá đầu tiên hoặc ngày trải thảm nhà thờ.  Mỗi người trong các người xây dựng đã đầu tư chính bản thân vào nơi thờ phượng ấy.  Mỗi người có một lý do cá nhân để ăn mừng khi nhà thờ được thánh hiến.

         Điều ấy cũng đã thực sự xảy ra đối với con cái Ít-ra-en trong thời ông Ét-ra.  Trở về từ cuộc lưu đày tại Ba-by-lon, dân chúng thấy Đền Thờ đã bị phá hủy.  Được khuyến khích do các vị ngôn sứ như Khác-gai, việc đầu tiên của họ là xây lại Đền Thờ.  Họ phải đối đầu với sự chống đối của các nước láng giềng ngoại đạo, nhưng Thiên Chúa đã mở đường cho họ để lại bắt tay vào công việc.  Chẳng lạ gì họ vui mừng khi thấy cuối cùng công việc đã hoàn tất!

         Không cần biết ngôi thánh đường của chúng ta đã đứng đó từ bao lâu rồi, mỗi người chúng ta vẫn là một người xây dựng giáo hội.  Tất cả chúng ta đều đem tài năng của mình ra dâng lên Chúa khi chúng ta bước tới gần bàn thờ.  Đồng thời Chúa cũng muốn chúng ta hãy sử dụng tài năng mà làm việc cho Người để Giáo Hội Người được tiếp tục phát triển và mở rộng.

         Theo một ý nghĩa nào đó, Giáo Hội không được đầy đủ nếu thiếu tài năng của chúng ta.  Giống như các ngôn sứ trong thời ông Ét-ra, một số người trong chúng ta có tài tiếp đón và khích lệ người khác.  Một số người giúp cho nơi thờ phượng được khang trang nhờ việc chưng hoa và giặt khăn thánh.  Một số khác đọc sách thánh hoặc điều khiển ca đoàn.  Một số nữa họp hành để giúp có những quyết định dài hạn ảnh hưởng tới toàn thể giáo xứ.  Một số người giúp dạy giáo lý trong khi những người khác lo tổ chức những sinh hoạt xã hội.  Ngay cả những người tàn tật không thể đến tham dự Thánh lễ cũng có thể kết hiệp với chúng ta trong việc cầu nguyện.

         Và trên hết, tất cả chúng ta đều làm cho nơi thờ phượng trở nên sống động khi chúng ta thờ phượng Chúa và lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa.  Dù chỉ là việc duy nhất chúng ta có thể làm, thì đó cũng là việc quan trọng nhất.

         Vậy tuần này bạn sẽ đem đến điều gì?  Bạn sẽ giúp xây dựng Giáo Hội như thế nào?

 

         “Lạy Chúa, Chúa mời gọi con đi lên nhà Chúa với lòng tạ ơn và chúc tụng Chúa.  Xin cho của lễ con dâng lên trong Thánh lễ giúp xây dựng cho tất cả anh chị em con!”