Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:43-45

 

Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây.  (Lu-ca 9:44)

 

         Sự phấn khởi của các môn đệ phải là lớn lao lắm:  nào là Chúa trừ quỷ, chữa lành các bệnh tật, nào là Chúa nuôi sống hằng ngàn người, nào là họ thấy những cuộc trở lại vĩ đại!  Họ đã chứng kiến Chúa Giê-su trong vinh quang của Người, đàm đạo với ông Ê-li-a và Mô-sê, rồi họ đã nghe Thiên Chúa phán Đức Giê-su là Con yêu dấu.  Cho nên không lạ gì khi họ “bỡ ngỡ” (Lu-ca 9:43).  Hầu hết chúng ta cũng sẽ nghĩ là “Hiện giờ không gì có thể ngăn chúng ta dừng lại!”  Nhưng đó cũng chính là lúc Chúa Giê-su làm cho họ cụt hứng:  Người sắp bị “trao nộp” để chịu chết (9:44). 

         Cái gì vậy?  Chúa Giê-su đã có quyền năng phi thường và có thể trao quyền năng ấy cho người khác.  Không những các môn đệ đã chứng kiến Người thực hiện những phép lạ, mà chính họ cũng đã nhân danh Người mà thực hiện những việc phi thường nữa.  Điều thắc mắc nho nhỏ là họ không hiểu tại sao Chúa Giê-su lại phải đối phó với quá nhiều chống đối, điều này là không có lý ở trần gian.  Nhưng nó lại có lý ở trên trời!  Bạn hãy nhớ:  Đấng Tạo Dựng đã ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa.  Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi cần được cứu chuộc.  Nên Chúa đã ban cho chúng ta ơn cứu chuộc ấy như một điều chúng ta cần phải chọn chấp nhận hay không.  Chúa không bao giờ ép buộc ai cả.  Người cho chúng ta được lựa chọn.

         Các môn đệ chưa biết được điều ấy.  Còn tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều cảm nghiệm được điều ấy.  Chúa nói với chúng ta điều gì đó vô nghĩa, rồi vì không hiểu nên làm cho chúng ta sợ hãi.  Có lẽ bạn đã cảm nhận Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt bạn đi theo một đường hướng mới, như tình nguyện giúp việc cho một nhà tạm trú dành cho phụ nữ hoặc ngưng lại một sinh hoạt đáng quý, nhưng hướng đi ấy khiến cho bạn mất đi sự thoải mái hoặc thử thách những mong ước của bạn.  Bạn không hiểu tại sao.  Bạn nghi ngờ.  Bạn do dự.  Bạn sợ hãi.

         Nhưng đây là tin vui!  Những hãi sợ và nghi ngờ không làm cho bạn mất khả năng theo Chúa Giê-su đâu.  Người là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan và hiểu biết, là Đấng ban phát ân sủng và lòng thương xót không hề vơi.  Rồi cả sự kiên nhẫn nữa.  Nếu bạn sơ xuất hoặc vấp ngã, Người đã hứa sẽ tha thứ khi bạn hối cải.  Nếu bạn lo lắng hay nghi ngờ, Người sẽ ban sức mạnh và ơn can đảm.  Cho nên bạn đừng để cho những hãi sợ và nghi ngờ lôi kéo bạn xa Chúa.  Người kiên nhẫn và dễ thương, dịu dàng và đầy yêu thương.  Người đối xử với các môn đệ thế nào, Người cũng đối xử với bạn như vậy, dẫn dắt bạn, tha thứ cho bạn, dạy dỗ bạn, chỉ cho bạn thấy, an ủi bạn và tán dương bạn.  Luôn luôn như vậy.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa.  Xin Chúa giúp con biết tin tưởng đường lối và đức khôn ngoan Chúa dành cho đời con”.