Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:7-9

 

Vua tìm cách gặp Đức Giê-su.  (Lu-ca 9:9)

 

         Chúng ta vẫn nghĩ việc quyết định đơn thuần chỉ là vấn đề chọn lựa.  Nhưng hiểu theo nghĩa đen, đó là chấm dứt không bàn luận nữa hoặc dẹp đi việc do dự.

         Giờ đây vua Hê-rốt quan tâm đến Chúa Giê-su.  Ông đã nghe nói về Người, có lẽ qua bà Giô-an-na, một phần tử thuộc gia đình vua Hê-rốt và là người đã gia nhập nhóm môn đệ Chúa (Lu-ca 8:3).  Chắc chắn nhà vua cũng nghe lời đồn đại về nhiều phép lạ Chúa Giê-su đã làm!

         Với những dữ kiện này, Hê-rốt rõ ràng đã nhất quyết Chúa Giê-su không phải là người như ông nghĩ.  Người không phải là ông Gio-an Tẩy Giả mà nhà vua đã ra lệnh chém đầu, cũng không phải là ngôn sứ Ê-li-a hay một ngôn sứ nào đã trở về từ cõi chết.  Nhưng Hê-rốt lại gặp khó khăn khi quyết định vậy Chúa Giê-su là ai.  Nhà vua muốn biết “ông này là ai”, hy vọng biết được nhiều hơn sẽ giúp ông ta giải quyết bí ẩn về nhà thuyết giảng nổi tiếng từ Ga-li-lê (Lu-ca 9:9).  Cho nên Hê-rốt nói:  “Hãy chứng minh cho tôi biết về ông”, cho dù ông ta chẳng muốn nhìn nhận sự thật mà các tin đồn đã nói về Chúa Giê-su.

         Bạn nói Chúa Giê-su là ai?  Mỗi lần đọc Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa và Chúa chúng ta.  Bạn có sẵn sàng đứng trên lập trường dựa vào lời tuyên xưng này không?  Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với những tình huống quyết định không nói hành nói xấu, tránh những chương trình TV, phim ảnh hoặc internet cổ võ tham lam, ghen tương, lười biếng hoặc dâm đãng;  quyết định ăn uống điều độ;  quyết định làm việc cho sở một cách đàng hoàng;  quyết định kiềm chế giận dữ, ngay cả khi con cái làm những điều không tốt.

         Chúng ta không muốn là những người chỉ biết về Chúa Giê-su.  Nhưng chúng ta muốn là những người không chút nghi ngờ, những người tự nguyện đứng lên bênh vực cho những gì thuộc về Chúa.  Thay vì cứ xin Chúa chứng minh cho chúng ta biết Người là ai, thì chúng ta hãy là những người nắm chắc lấy những chân lý của Chúa trong tâm hồn và trí khôn chúng ta.  Rồi trong những ngày đời sống chúng ta đi ngược với việc tuyên xưng đức tin, chúng ta vẫn có thể khẳng định:  “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết trên thập giá và sống lại từ kẻ chết để tha thứ cho con”.

         Vậy bạn sẽ quyết định về điều gì đây?

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con không cần được thuyết phục thêm nữa.  Con tin Chúa là Con Thiên Chúa, và con muốn lời nói và hành động của con tuyên xưng điều ấy.  Hôm nay xin Chúa giúp con sống đức tin vào Chúa”.