Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:16-22

 

Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.  (Lu-ca 9:21)

 

         Chắc khó có thể chờ đợi.  Hoặc chúng ta đang chờ đợi kết quả thử nghiệm bệnh lý hay đang cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta về một lãnh vực nào đó trong khi biết những gì có thể xảy đến, thì chúng ta chỉ muốn biết cho sớm.

         Các môn đệ Chúa chắc phải cảm thấy như vậy qua bài Tin Mừng hôm nay.  Họ đã tin được Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Đấng được hứa ban để cứu độ Ít-ra-en.  Nhưng thời gian qua đi mà Chúa Giê-su vẫn chưa có một cử động vĩ đại nào của Đấng Mê-si-a cả.  Cho nên họ rất muốn loan tin để hỗ trợ cho chính nghĩa của Chúa Giê-su và lót đường cho công cuộc giải phóng Người sẽ thực hiện.

         Nhưng Chúa Giê-su không để xảy ra việc ấy.  Khi kiên trì dạy dỗ họ về sứ mệnh đích thực của Người, Người cũng ngăn cấm họ không được loan tin quá sớm.  Hầu như các môn đệ đều chờ đợi một cuộc giải phóng lập tức cho Ít-ra-en thoát ách Rô-ma, có lẽ là kết quả của một cuộc khởi nghĩa chính trị hay quân sự.  Nhưng Chúa Giê-su đã có một điều gì đó tốt hơn ở trong đầu óc Người.  Cao điểm hy vọng của các môn đệ không phù hợp với ơn cứu độ mà Chúa Giê-su sẽ đem đến.  Cho nên vào thời điểm này, họ cần phải yên lặng và chờ đợi.

         Còn bạn thì sao?  Bạn đã chờ đợi Chúa hành động, mà chỉ thấy bao năm qua đi nhưng chẳng có gì thay đổi cả phải không?  Trong những tình huống như thế, bạn sẽ rất dễ nghi ngờ Chúa không muốn hoặc không thể giúp bạn.  Bạn bị cám dỗ muốn tự mình giải quyết công việc, cố gắng làm cho mọi sự đi chuyển theo ý bạn.  Vấn đề là cũng như các môn đệ, chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của tổng thể khiến chúng ta không tưởng tượng ra được kế hoạch vĩ đại và hoàn hảo của Chúa.  Chúng ta nghĩ Người yên lặng và bất động, nhưng thực ra Người đang hành động, không phải lúc nào cũng theo đường lối chúng ta mong muốn.

         Chúa không muốn bạn cố tự lo lắng cho mình và những người thân.  Người muốn bạn hãy ở bên Người, chờ đợi Người và cộng tác với Người trong mọi sự Người muốn chúng ta làm.  Vậy bạn hãy dâng cho Người những nghi ngờ và sợ hãi của bạn.  Hôm nay hãy xin Người ban cho bạn sự kiên nhẫn.  Hãy nói với Người là bạn muốn tín thác vào tình yêu và đức khôn ngoan của Người.

 

         “Lạy Cha, xin giúp con tin rằng Cha đang có một kế hoạch và kế hoạch ấy là tốt đẹp.  Lạy Chúa, con tin Chúa”.