Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Ét-ra 9:5-9

 

Thiên Chúa ban cho chúng con một chút sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than.  (Ét-ra 9:8)

 

         Ông Ét-ra là một tư tế và ký lục trong thời dân Do-thái đang tái thiết Giê-ru-sa-lem sau nhiều năm phải phát lưu.  Nhờ sứ vụ của Ét-ra, dân chúng đã đến với nhau và lại sống cam kết với giao ước của Thiên Chúa.  Chắc họ sẽ không còn theo các thần ngoại giáo nữa!  Lại một lần nữa họ sẽ là dân đúng như đã được Chúa tuyển chọn.

         Ngay phần trước bài đọc hôm nay, ông Ét-ra được tin có nhiều người đã kết hôn với ngoại kiều, tức dân ngoại giáo, điều trái với Lề Luật Mô-sê.  Quá thất vọng với tình huống này, ông hướng lên Chúa và xin Người giúp đỡ.  Nhưng Ét-ra đã không đi ngay vào vấn đề và xin xỏ Chúa.  Trái lại, ông kể lể tất cả những đường lối Thiên Chúa đã tỏ lòng từ bi trong quá khứ.  Ông nói về những tội lỗi của dân chúng đã khiến họ phải chịu nhục nhã trong lúc bị lưu đày, rồi ông nhớ lại Chúa đã đem họ trở về quê hương.  Chúa không để cho dân Người bị thấp bé.  Người tha thứ cho họ và ban cho họ một cơ hội khác.  Và giờ đây, Ét-ra cầu xin Chúa   ban cho họ thêm một cơ hội nữa.  Ông nài nỉ Chúa lại tha thứ cho họ và đổ xuống trên họ ân sủng của Người, mặc dù họ đã làm điều sai trái.

         Quả thực là một gương mẫu tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa!  Ông Ét-ra cho thấy việc trở về với Chúa lập đi lập lại là điều chấp nhận được.  Chúng ta có thể cảm thấy khốn khổ vì những điều chúng ta đã làm, thậm chí tới độ không còn muốn đi xưng tội nữa.  Có thể chúng ta sợ bị cắt lưỡi thiêng liêng hoặc việc bị kết án.  Nhưng đó không phải đường lối Chúa hoạt động.  Trong một bài giảng mùa xuân vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói về ân sủng của bí tích Giải tội:

         “Các bạn hãy đến với Chúa Giê-su.  Người sẽ rất vui nếu bạn nói với Người!  Người quên đi tội lỗi bạn, Người hôn bạn, Người ôm lấy bạn và Người nói với bạn:  ‘Còn Ta, Ta cũng không kết án con đâu, hãy ra đi và đừng phạm tội nữa’.  Đó là lời khuyên duy nhất Chúa ban cho bạn.  Một tháng sau, nếu chúng ta lại rơi vào tình trạng cũ, cứ trở lại với Chúa.  Chúa không khi nào mỏi mệt trong việc tha thứ đâu!  Chính chúng ta mới mỏi mệt trong việc cầu xin Người tha thứ.  Cho nên chúng ta hãy xin ơn không biết mệt mỏi cầu xin Chúa thứ tha, vì Người chẳng khi nào mỏi mệt tha thứ”.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì lòng thương xót không bờ bến.  Xin Cha giúp con đừng khi nào xa tránh bí tích Giải tội.  Trái lại, xin Cha giúp con coi bí tích ấy như một khí cụ quý báu của tình yêu và sự chữa lành của Cha”.