Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:19-31

 

Có người nghèo khổ tên là La-da-rô… thèm được những thứ trên bàn ăn rớt xuống mà ăn cho no.  (Lu-ca 16:20,21)

 

         Có hai đề tài là tâm điểm của bài Tin Mừng hôm nay:  sự sống đời       và chăm sóc người nghèo khổ.  Dĩ nhiên đức tin và bí tích Rửa tội là đường đưa tới sự sống đời đời.  Nhưng đồng thời đường lối chúng ta đối xử với nhau, nhất là đối với những người túng thiếu nhất giữa chúng ta, cũng quan trọng như phần rỗi của chúng ta vậy.

         Tặng tiền bạc cho những tổ chức bác ái luôn là điều tốt, nhưng Cha trên trời của chúng ta còn muốn thấy một điều khác hơn là thấy chúng ta chỉ ký một tấm chi phiếu.  Người muốn có những kẻ biết đón tiếp người nghèo khổ vào trong tâm hồn mình, điều mà ông nhà giàu trong dụ ngôn hôm nay chẳng bao giờ làm.  Chúa muốn thấy những người biết đối xử với người nghèo đói bằng cùng một phẩm giá và quan tâm họ đã đối xử với người giàu có và đầy đủ.

         Chúa Giê-su kể dụ ngôn này cho chúng ta thấy đức tin không phải là điều mang tính cách cá nhân chủ nghĩa.  Là con cái Chúa, chúng ta hết thảy đều thuộc thành phần của cùng một đại gia đình.  Giàu hay nghèo, tất cả chúng ta đều thuộc về nhau và Cha chúng ta mong chúng ta hãy đối xử với nhau bằng tình yêu, lòng cảm thông và phẩm giá đồng đều.

         Sứ mệnh của chúng ta là làm Chúa Ki-tô đối với người khác.  Đó là phải cứu vớt những người lạc mất, những người lạc mất về thiêng liêng và những người lạc mất trong phiền muộn, lo âu, nghiện ngập hoặc đắng cay.  Đó là cho kẻ đói ăn, những người đói khát tình yêu Thiên Chúa và những người không biết ngày mai có được bữa no hay không.  Đó là lo chỗ ở cho người không nhà, những người xa cách quê trời cũng như những người không có chỗ tựa đầu.  Tóm lại, sứ mệnh của chúng ta là xả thân vì anh chị em, giống như Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta.

         Vậy chúng ta hãy trở nên Giáo Hội mà Chúa Giê-su đã kêu gọi phải trở thành.  Chúng ta hãy lấy hành động mặc cho đức tin bằng cách làm một dân tộc biết hy sinh cho đi.  Chúa hứa là chúng ta càng tự nguyện hiến tặng thì giờ, tiền bạc và trái tim, thì chúng ta càng được thêm những ơn lành.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con tâm hồn yêu thương và cảm thông của Chúa.  Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại đối với mọi anh chị em con”.