Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:51-56

 

Thầy có muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng nó không?  (Lu-ca 9:54)

 

         Có bao giờ bạn cố gắng tìm một cái tên đặt cho đứa bé không?  Nếu có, bạn có thể nhận thấy một phản ứng hoặc một định kiến quá mạnh từ người khác, dù đơn thuần chỉ là một cái tên.

         Hầu hết những định kiến giống như vậy đều đã ăn sâu vào đời sống cũng như văn hóa con người.  Đôi khi chúng ta cũng chẳng biết là họ có định kiến cho đến khi có điều gì hoặc ai đó khiến chúng ta phải đụng độ với những vô ý vô tứ của mình.  Đó là điều đã xảy ra trong bài Tin Mừng hôm nay.  Hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đã muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy cả thành của người Sa-ma-ri chỉ vì họ đã không đón tiếp Chúa Giê-su như các ông cho là Người xứng đáng.  Nhưng lời quở trách của Chúa Giê-su đã thức tỉnh họ.

         Vậy tại sao họ lại ghét người Sa-ma-ri thậm tệ như thế?

         Từ bao thế kỷ, dân miền Sa-ma-ri vẫn chung một nguồn cội như những người Giê-ru-sa-lem.  Nhưng rồi vào năm 721 trước công nguyên, quân đội Át-xi-ri đã chiếm Sa-ma-ri và hầu hết dân chúng đi lưu đày.  Tiếp đến quân Át-xi-ri bắt những người thuộc các miền khác phải di dân đến Sa-ma-ri và sống lẫn lộn với người Do-thái còn ở lại.  Kết quả là những người Sa-ma-ri thời Chúa Giê-su bị coi là người ngoại kiều vì họ pha trộn ngoại giáo với Do-thái giáo là điều xúc phạm nặng nề.

         Bạn có thể tưởng tượng các môn đệ Chúa Giê-su sẽ khó chịu đến mức nào khi Người ca tụng những người Sa-ma-ri trong nhiều dụ ngôn của Người, thậm chí cả khi phó tế Phi-líp-phê bắt đầu rửa tội cho người Sa-ma-ri và đem họ vào Giáo Hội (Công Vụ Tông Đồ 8:4-8).

         Nhưng các Tông đồ đã không kể gì đến những định kiến, và chúng ta cũng phải như vậy.  Các ngài nhận ra trong việc người Sa-ma-ri trở lại đạo một sự thể hiện trong bài đọc thứ nhất hôm nay, là người người muôn dân nước sẽ được lôi cuốn đến với các ngài và cùng nói “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em” (Da-ca-ri-a 8:23).

         Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành những phiến nam châm giống như các Tông đồ.  Người muốn lôi kéo đến với chúng ta đủ hạng người đang đói khát lời Chúa.  Ước gì chúng ta sẵn sàng tiếp đón họ!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con biết mở tâm hồn đón “những người Sa-ma-ri” trong cuộc sống con.  Xin Chúa giúp con thắng vượt mọi định kiến, để con có thể chiếu tỏa ánh sáng Chúa tại bất cứ nơi nào con đến”.