Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10

Lễ các Thiên thần hộ thủ

 

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  (Mát-thêu 18:10)

 

         Hôm nay chúng ta mừng kính các Thiên thần hộ thủ của chúng ta, những vị thiêng liêng đang chiêm ngưỡng thờ lạy Chúa và đang canh chừng để bảo vệ chúng ta.

         Trong một bài suy niệm về các Thiên thần hộ thủ, Đức Chân phước Giáo Hoàng Gio-an XXIII đã viết:  “Cha chúng ta ở trên trời đã trao cho các thiên thần của Người trách nhiệm đến giúp đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này…, nhờ đó khi được các thiên thần trợ giúp bảo vệ, chúng ta có thể tránh được dò lưới giăng trên đường đi, kiềm chế được những dục vọng, và luôn thẳng đường chắc chắn dẫn tới Thiên đàng”.  Quả thực mô tả của ngài rất ấn tượng!

         Chúng ta thường coi các Thiên thần hộ thủ là những câu chuyện kể vào lúc đi ngủ và của các em nhỏ học giáo lý.  Nhưng khi suy nghĩ về các Thiên thần hộ thủ, giáo lý ấy lại thực sự cảm động:  Chúa yêu thương mỗi người chúng ta thật nhiều đến nỗi ban cho chúng ta riêng một vị thiên thần để coi sóc chúng ta.  Ngày này qua ngày khác, bất kể chúng ta làm gì thì các thiên thần của chúng ta cũng ở với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta, gửi cho chúng ta những sứ điệp hy vọng và an ủi, khích lệ chúng ta hãy ở bên Chúa.  Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất hoặc trong tội lỗi nặng nề nhất của chúng ta, các Thiên thần hộ thủ không bao giờ mất hy vọng.  Nên chúng ta cũng vậy!

         Chúng ta dễ dàng bị lôi cuốn do những lo lắng của ngày sống nên không còn nhận ra tình yêu xung quanh mình.  Nhưng giáo lý về các Thiên thần hộ thủ dạy chúng ta rằng Chúa luôn ý thức về chúng ta.  Người luôn ban cho chúng ta đúng những gì chúng ta cần đến.

         Nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, thí dụ các Thiên thần hộ thủ là ơn Chúa ban, sẽ có thể giúp chúng ta vững tin vào Chúa và giữ chúng ta khỏi lao đao khi có những điều không xảy ra như chúng ta mong đợi.  Nhớ đến các Thiên thần hộ thủ giúp chúng ta sống “như trẻ em” (Mát-thêu 18:3):  tín thác vào sự chăm sóc của Chúa, tìm thánh ý Người và cảm tạ Người đã thương xót chúng ta.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nhắc nhở mình về những điều tốt lành Chúa đã làm cho bạn.  Bạn hãy nhớ lại một vài trường hợp đặc biệt khi bạn cảm nghiệm được sự nâng đỡ của Người.  Nhưng bạn cũng hãy kể ra những chân lý đức tin đề cao tình yêu của Người.  Rồi bạn hãy dâng tâm hồn bạn cho Người để thờ phượng, ngợi khen và bái lạy Người.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai một thiên thần đến coi sóc con.  Xin cho con biết chia sẻ sự sống của Cha với các thiên thần, ca hát ngợi khen Cha muôn đời!”