Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:6-8,13-14

 

Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa.  (2 Ti-mô-thê 1:6)

 

         Bạn có biết rằng sợ hãi là một ân huệ Chúa ban không?  Nó giúp chúng ta bảo vệ mình và những người thân khi gặp nguy hiểm.  Khó khăn là ơn sợ hãi nội tâm lại có thể quá mạnh và khiến chúng ta phóng đại những đe dọa bên ngoài đến độ làm cho sự sợ hãi được đặt lên hàng đầu.  Đã bao nhiêu lần tình trạng hãi sợ làm cho tâm trí bạn bấn loạn không sao kiểm soát được?  Khi chúng ta phóng đại lý do sợ hãi đích thực ở trong tâm trí chúng ta thì chúng ta sẽ rất có thể mất bình an, không còn phán đoán xác thực được nữa, và trong một số trường hợp trầm trọng chúng ta có thể lâm bệnh.

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy thánh Phao-lô khích lệ Ti-mô-thê phải thắng vượt những sợ hãi của mình khi ông dẫn dắt giáo hội tại Ê-phê-xô.  Điều này có thật không?  Đây có phải là cùng một ông Ti-mô-thê mà thánh Phao-lô đã sai đi để trước hết thiết lập giáo hội Ê-phê-xô (1 Ti-mô-thê 1:3) không?  Có phải cũng là Ti-mô-thê mà thánh Phao-lô đã phái đi Thê-xa-lô-ni-ca để củng cố giáo hội trong thời gian bị bách hại không (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:3)?  Thánh Phao-lô đã chẳng nói rằng không có ai sánh được với Ti-mô-thê hay sao (Phi-líp-phê 2:20)?  Bất kể thử thách Ti-mô-thê phải đối phó là gì thì nó cũng hết sức đáng kể.

         Hầu hết chúng ta đều sợ hãi khi một khó khăn to lớn xảy đến.  Nhưng đó lại là một ơn lành.  Chúng ta không thể để cho những hãi sợ này kiềm chế chúng ta.  Trái lại, chúng ta hãy nhắc nhở mình rằng Chúa đang ở với chúng ta và Người hỗ trợ chúng ta.  Chúng ta phải tin rằng không gì có thể chống lại chúng ta (Rô-ma 8:31).  Rồi chúng ta đừng khi nào quên là mình có thể làm được mọi sự trong Chúa Ki-tô vì Người ban sức mạnh cho chúng ta (Phi-líp-phê 4:13).

         Khi chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào những đoạn Kinh Thánh như thế, ân sủng và sức mạnh sẽ được khơi dậy trong chúng ta.  Vậy bạn hãy cầu nguyện mỗi ngày bằng kinh nguyện sau đây để xin ơn thắng vượt được sự nhút nhát.  Rồi khi gặp tình huống sợ hãi, bạn hãy cố gắng đặt nó ở đúng chỗ.  Đừng để sợ hãi làm chủ bạn!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con thắng được sự nhút nhát của con.  Nhân danh Chúa, con ra lệnh cho mọi tinh thần sợ hãi phải đi đến chân thập giá, nơi Chúa đã chịu chết, để con không còn bị nó kiềm chế nữa.  Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được đầy tràn tinh thần của sức mạnh, tình yêu và sự tự chủ của Chúa (2 Ti-mô-thê 1:7)”.