Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Cứ xin… cứ tìm… cứ gõ cửa.  (Lu-ca 11:9)

 

         Đã bao nhiêu lần bạn theo đúng như lời Chúa Giê-su dạy, cứ tìm, cứ xin, nhưng rồi chỉ có cảm tưởng như là những lời cầu nguyện của bạn Chúa chẳng nghe thấy?  Điều ấy cũng xảy ra với hết mọi người chúng ta và khiến cho chúng ta có cảm tưởng thất vọng chán nản.

         Xét theo giá trị, dường như Chúa Giê-su muốn nói rằng cầu nguyện giống như cái máy tự động bán hàng.  Chúng ta bỏ vào một thỉnh nguyện, thế là ra trả lời.  Nhưng Chúa Giê-su muốn nói đến một điều còn sâu xa hơn là cầu nguyện kiểu “mì ăn liền”.  Người muốn dạy chúng ta về người Cha theo kiểu nào ở trên trời.  Người sẽ không cho chúng ta điều gì sai đâu và Người cũng sẽ không khi nào để chúng ta phải lửng lơ chờ đợi mà không còn hy vọng.  Người yêu thương chúng ta thật nhiều.  Vì Người biết chúng ta còn hơn cả chúng ta biết chính mình, nên Người biết chúng ta thực sự cần những gì, ngay cả đến những gì chúng ta chỉ ước ao thôi.

         Có phải điều này muốn nói rằng chúng ta đừng xin xỏ những gì chúng ta muốn hay không?  Không phải đâu.  Chúa vẫn yêu thương khi chúng ta đến với Người, dù cho những lời cầu nguyện của chúng ta thiển cận hoặc lạc hướng.   Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta đặt mình trong sự hiện diện của Người và việc này luôn mở ra cho chúng ta đón nhận ân sủng của Người, mặc dù Chúa không ban ngay cho chúng ta điều chúng ta cầu xin.

         Đối với việc cầu nguyện còn có nhiều điều khác hơn là chỉ lãnh nhận.  Chính trong cầu nguyện mà chúng ta được đặc ân giúp cho tương quan giữa chúng ta với Chúa được sâu xa.  Thật không thể tin được, nhưng là sự thật, đó là Đấng tạo dựng muôn loài muốn chúng ta biết được trái tim của Người!  Người muốn chúng ta hiểu đức khôn ngoan và công chính của Người, để chúng ta sẽ mong đợi những điều Người mong đợi.

         Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy tiếp tục xin, tiếp tục tìm và tiếp tục gõ cửa.  Người muốn ban cho chúng ta mọi nhu cầu, nhưng Người cũng muốn chúng ta có một tương quan với Người.  Cho nên Người bảo chúng ta hãy cầu nguyện với sự kiên trì cứng rắn, ngoan cố, sự kiên trì “lì lợm kiểu con lừa”.  Làm như vậy, chúng ta sẽ học được những gì là quan trọng đối với Chúa và chúng ta sẽ bắt đầu cầu xin điều quan trọng ấy.

         Bạn hãy tin là Chúa muốn ban cho bạn Nước Trời và như Kinh Thánh đã hứa, mọi sự khác Chúa sẽ thêm cho!

 

         “Lạy Cha, xin Cha ban cho con thêm Thần Khí của Cha, để con tiếp tục xin, tìm và gõ cửa cho Nước Cha.  Khi làm điều ấy, xin Cha tỏ ra cho con biết Chúa Giê-su là Đấng nào và Người yêu thương hết thảy chúng con biết chừng nào”.