Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ…  (Lu-ca 11:20)

 

         Trong các sách vở và phim ảnh, cuộc chiến thiêng liêng thường được mô tả như cuộc song đấu giữa thiện và ác, với kết quả là bình thường sức mạnh của thiện sẽ chiến thắng sát nút, nhưng không phải luôn luôn thắng.  Tuy nhiên trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su vẽ nên một bức tranh rất khác biệt. Theo Người thì cuộc đọ sức không phải là ngang ngửa đâu!  Người có thể trừ quỷ mà chỉ cần một ngón tay Thiên Chúa là đủ.          

         Phải, Nước Thiên Chúa đã đến với chúng ta rồi (Lu-ca 11:20).  Nhờ Chúa Giê-su, Nước Thiên Chúa đã đi vào thế giới và lật đổ sự thống trị của bóng tối.  Chúng ta có thể nghe được những tiếng vang vọng nói lên lời hô chiến thắng của Chúa Giê-su trong thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-lô-xê, khi ngài nói rằng Chúa Giê-su đã công khai đánh bại ma quỷ bằng thập giá và ngôi mộ trống của Người (Cô-lô-xê 2:15).

         Đó là những gì Kinh Thánh nói.  Nhưng cuộc sống hằng ngày lại bảo chúng ta rằng Xa-tan vẫn đang còn sống và hoạt động trong thế giới này.  Ảnh hưởng của nó là thực và có thể mang sức mạnh tàn phá ghê gớm.  Bạn có thể nhận ra điều này khi xem tin tức, rồi bạn cũng có thể ý thức được những cám dỗ và ảnh hưởng của nó ngay trong cuộc sống bạn hoặc gia đình bạn.  Làm sao điều ấy lại có thể xảy ra nếu như Chúa Giê-su đã chiến thắng rồi?

         Nhờ thập giá, Chúa Giê-su đích thực đã chiến thằng sự dữ.  Nhưng chiến thắng ấy vẫn phải tiếp tục diễn ra đang khi lịch sử tiến gần đến cuộc trở lại của Người.  Mỗi ngày ma quỷ cố gắng đem người ta về phe của nó, nhưng không dễ gì đâu.  Đó là vì các tín hữu giờ đây được trang bị đầy đủ để chống lại mưu mô của nó.  Chúng ta có Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta.  Chúng ta có “binh giáp vũ khí của Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 6:11) để bảo vệ mình.  Rồi chúng ta có Giáo Hội là tường lũy xây bằng các chân lý và sự che chở của Thiên Chúa.  Chúng ta có mọi sự cần thiết để cùng với Chúa Ki-tô mà chiến thắng!

         Một trong những cách tốt nhất để đáp ứng khi bạn cảm thấy bị ma quỷ cám dỗ là hãy chú ý đến Chúa Giê-su và cứ việc thư giãn.  Đúng thế, cứ việc thư giãn!  Bạn hãy tưởng tượng như đang ngồi dưới chân Người.  Hãy thinh lặng và tín thác vào ân sủng Người.  Hãy tự nhủ là Chúa Giê-su có thể trừ quỷ mà chỉ cần một ngón tay thôi.  Rồi bạn hãy hít vào thật sâu, yên lặng và hãy biết rằng Chúa Ki-tô đang ở trong bạn, Người là Đấng luôn chiến thắng.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã thắng mọi sự dữ.  Xin giúp con hôm nay biết ngồi dưới chân Chúa mà nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa”.