Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 4:13,16-18

 

Không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa với ông Áp-ra-ham…, nhưng ông được lời hứa đó , vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin.  (Rô-ma 4:13)

 

         Chẳng phải bạn không thích nhìn tờ liệt kê những việc phải làm được đánh dấu đã làm xong rồi hay sao?  Viết xuống mọi việc cần phải làm và gạch từng việc đi sau khi bạn hoàn tất, điều này đem lại cảm giác bạn đã chu toàn.  Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có khuynh hướng biến luật Chúa thành một bản liệt kê những việc phải làm.  Nhưng bạn có thực sự muốn căn cứ vào một bản danh sách những việc đã làm ấy để thuyết phục Thiên Chúa phải chấp nhận bạn hay không?

         Chúng ta hãy làm sáng tỏ vấn đề.  Chúa không có ý biến lề luật của Người thành một danh sách việc phải làm, nhưng là một cánh cửa đề chúng ta có thể nhìn vào tâm trí của Người mà biết được thế nào là tình yêu.  Tự bản chất, Lề Luật cho chúng ta những gương mẫu để biết chúng ta được mời gọi hãy yêu mến Chúa và yêu thương nhau.  Khi Chúa chọn ông Áp-ra-ham thì chưa có Lề Luật, vậy mà Người vẫn coi Áp-ra-ham là công chính chỉ vì ông yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân.  Ông Áp-ra-ham đã tuân giữ Lề Luật ngay cả trước khi có Lề Luật!

         Giờ đây chúng ta hãy chuyển sang Tân Ước.  Khi được vị kinh sư hỏi, Chúa Giê-su đã quả quyết rằng bản chất của Lề Luật là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực, rồi cũng là yêu tha nhân như chính mình (Mát-thêu 22:36-40).  Vậy khi bạn thấy người nào tránh các thần tượng giả dối, giữ ngày sa-bát cho thánh thiện, hoặc tôn kính thánh danh Chúa, thì bạn sẽ tự nhủ:  “Người này thực sự yêu mến Thiên Chúa và đặt Chúa lên hàng đầu”.  Rồi khi bạn thấy ai tôn trọng người khác, quý trọng phẩm giá của họ và sống quảng đại, bạn liền bảo:  “Người này thực sự yêu thương người khác”.  Còn hơn cả việc đánh dấu những việc đã chu toàn trên tờ liệt kê, những người này đang phản ánh nét tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn họ.

         Hầu hết người ta chỉ nhìn vào những lựa chọn và hành động của người khác.  Nhưng nếu chúng ta thực sự sống luật tình yêu thì sẽ có cơ hội để chúng ta phản ánh vẻ đẹp của luật ấy.  Đó là vì tình yêu mang tính lây lan.  Đó là vì Chúa Giê-su cũng rất hay lây lan!  Có bài hát xưa nói lên rằng nhờ tình yêu mà người ta biết chúng ta là Ki-tô hữu, không phải vì chúng ta tuân thủ một số lề luật hay vì chúng ta đã chu toàn mọi việc ghi trên tờ liệt kê những việc phải làm đâu!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con dẹp sang một bên tờ liệt kê những việc phải làm.  Xin Chúa thắp lên tình yêu của Chúa trong tâm hồn con, để những chọn lựa của con biểu dương tình yêu và sự sống của Chúa cho mọi người nhìn thấy con”.