Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Thế hệ này là một thế hệ gian ác;  chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.  (Lu-ca 11:29)

 

         Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ, nhưng một số nhà lãnh đạo tôn giáo còn đòi hỏi một dấu lạ phi thường để chứng minh cho sứ vụ của Người.  Buồn phiền vì lòng chai đá của họ, Chúa Giê-su đã trách mắng họ và bảo họ rằng Người sẽ không cho họ điều gì cả ngoại trừ “dấu lạ ông Giô-na” (Lu-ca 11:29).

         “Dấu lạ ông Giô-na” là gì, và Chúa Giê-su sẽ thực hiện nó như thế nào?

         Ông Giô-na đã công bố cho dân thành Ni-ni-vê, một dân tộc không tin Chúa và thường xuyên khủng bố những nước láng giềng, biết rằng tội lỗi của họ đã bị Thiên Chúa phán xét (Giô-na 3:4).  Nghe sứ điệp của Giô-na, dân Ni-ni-vê đã lập tức sám hối, nên Thiên Chúa tha thứ cho họ và rút lại cơn thịnh nộ của Người.  Sự ngạc nhiên của Giô-na trước việc này là điều không thể hiểu được.  Tại sao Thiên Chúa lại từ bi đến thế đối với một đám người ngoại giáo chẳng khi nào chịu nhìn nhận uy quyền của Người?

         Tuy nhiên giống như Chúa đã tha thứ cho dân Ni-ni-vê, Người cũng đã tha thứ cho mỗi người chúng ta trong Chúa Ki-tô.  Chúng ta chẳng khác những người Ni-ni-vê, đáng bị kết án và lại được thứ tha.  Tình yêu Thiên Chúa sâu xa biết chừng nào!  Lòng thương xót của Người bao la biết chừng nào!  Người đã hiến ban Con Một chỉ để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.

         Ngay trước khi Giô-na kết thúc việc rao giảng, dân thành Ni-ni-vê đã sám hối, vua chúa cũng như thứ dân.  Họ nghiêm túc theo lời ngài dạy và quan trọng hơn nữa, họ đã nghiêm túc đối với Thiên Chúa.  Dường như tất cả thành đã cảm nghiệm được một sức sống tôn giáo mới vậy!

         Giống như thành Ni-ni-vê, các thành phố đô thị của chúng ta cũng cần một sức sống mới như vậy.  Người ta cần phải quay lưng lại với tội lỗi và hướng mặt về Chúa.  Đây là lực đẩy chính của Tân Truyền giáo, kêu gọi người ta hãy tin rằng Cha chúng ta có đầy quyền năng để thực hiện những phép lạ.  Chúng ta cần phải tin rằng Chúa thực sự có thể đem con người thống hối trở về và sống niềm tin vào Người.  Và không phải chỉ là Người có thể mà thôi, nhưng Người còn rất muốn thực hiện điều ấy nữa.

         Ước gì dấu lạ ông Giô-na soi sáng cho chúng biết cầu nguyện cho người ta được trở lại, nhất là những người thân của chúng ta.  Chúng ta hãy cầu xin cho Tân Truyền giáo trở thành khí cụ hồi sinh trong đời sống chúng ta cũng như những người chung quanh chúng ta.

 

         “Lạy Cha, lòng từ bi của Cha thật lạ lùng;  lòng từ ái của Cha còn lớn lao hơn là con có thể hiểu.  Xin Cha ban cho con sức mạnh để đáp lại với tình yêu mến Cha và trở thành đại sứ cho lời của Cha và lòng thương xót của Cha”.