Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 3:21-30

 

Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của riêng người Do-thái thôi ư?  Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao?  (Rô-ma 3:29)

 

         Có khi nào bạn trông thấy một người vô ý đánh rơi tiền và người ấy cứ thản nhiên bước đi, không biết là mình vừa đánh mất không?  Có lẽ bạn sẽ vội vàng chạy đến giúp họ:  “Xin lỗi ông, tôi nghĩ tiền này là của ông đánh rơi”.  Khi đã hay điều gì xảy ra, có lẽ ông ta sẽ năm lần bảy lượt lên tiếng cám ơn bạn, bởi vì ông ta đã gặp lại được những gì đáng giá của mình.

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô nêu lên một câu hỏi thích thú.  Chẳng phải Thiên Chúa thuộc về mọi người hay sao?  Rồi câu trả lời rõ ràng.  Phải!  Thiên Chúa thuộc về mọi người.  Mọi nơi.  Ơn cứu độ không dành riêng cho một số người nào đó.  Ơn cứu độ đã và đang dành cho hết những ai tin (Rô-ma 3:22).  Mỗi người là một kho báu đối với Chúa, ngay cả những người xem ra thấp kém, lạc đường hoặc “vô thừa nhận”.

Đấy là điểm tuyệt vời của sứ điệp Tin Mừng.  Nhờ Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu hào phóng đối với toàn thể thế giới.  Người đã mở cửa ơn cứu độ cho người Do-thái cũng như dân ngoại.  Cho những người có đạo cũng như những kẻ vô thần.  Cho người giàu cũng như người nghèo. Cho người trẻ cũng như người già, nam cũng như nữ, và mọi sắc dân đều thấy mình ở trên cùng một nền móng dưới chân thập giá nhân từ của Chúa Giê-su, “vì Thiên Chúa không thiên vị ai” (Rô-ma 2:11).

         Điều này không có nghĩa là mọi người ai ai cũng chọn vào thiên đàng cả.  Nhưng đây mới chỉ là điểm chúng ta khởi đầu.  Chúng ta được đặc ân giúp đỡ người khác cảm nghiệm Thiên Chúa thuộc về mình và nhận ra rằng Thiên Chúa muốn họ được ở với Người muôn đời.  Giống như nhặt lên cái ví bị đánh rơi, chúng ta đem người ta về với Đấng họ thuộc về Người và cũng là Đấng thuộc về họ.

Lần tới khi bạn đang ở giữa con phố bận rộn hoặc trong tiệm đông người, hãy nhìn người ta đi lại.  Hãy nhìn tất cả những người lái xe, đi bộ, sắm đồ và đi làm.  Tất cả họ đều là những kho tàng của Chúa.  Bạn có thể đi vào khung cảnh bằng cách cầu nguyện cho họ.  Ngay cả một việc cầu nguyện đơn giản như lần hạt một chục kinh cũng có thể đem lại ân sủng cho đời họ.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần mở tâm hồn họ ra.  Bạn hãy xin Chúa Cha sai người ta đến để chia sẻ Tin Mừng với họ.  Bạn hãy cầu nguyện, xin cho họ cảm nghiệm được niềm vui thuộc về Chúa.  Lời cầu nguyện của bạn có thể chuyển rời núi non!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa thuộc về mọi người, cả con nữa!”