Thứ Sáu tuần 28 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:10-17

Lễ thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

 

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.  (2 Ti-mô-thê 4:11)

 

         Có một cuốn sách thật hay dành cho trẻ em do P. K. Halliman viết, tựa đề là That’s What a Friend Is (Người bạn là thế đó).  Trong cuốn sách này, Halliman viết:  “Bạn hữu là người tri kỷ sẽ ngồi bên cạnh để làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn lúc bạn đang lo lắng nội tâm”.  Và “Bạn hữu là người lắng nghe luôn ở đó khi bạn có một điều kín đáo cần phải chia sẻ”.  Cuốn sách tiếp tục với những khẳng định giống như thế, cho thấy tình bạn là sự đồng hành, trung tín và thành thật.

         Hôm nay chúng ta kính nhớ một trong số những tình bạn trung thành và bền bỉ nhất của Giáo Hội thời ban đầu, đó là tình bạn giữa thánh Lu-ca và thánh Phao-lô.  Ở đây, hai người bạn đích thực đã chia sẻ với nhau và với mọi người họ gặp gỡ niềm tin của họ vào Chúa Ki-tô.

         Thêm vào sự kiện là một người học thức, thánh Lu-ca còn là một người lắng nghe tuyệt vời.  Bạn thử tưởng tượng những năm ngài đã sống với “các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa”, lắng nghe những câu chuyện họ kể và lắng nghe Chúa Thánh Thần khi ngài viết sách Tin Mừng và Công Vụ Tông Đồ (Lu-ca 1:1-3).  Bản thân ngài không chứng kiến đời sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, nhưng thánh Lu-ca đã rất chú ý đến những gì người khác nói cho ngài biết, có gắng chỉ tìm ra đúng con đường để nói về Chúa và ơn cứu độ Người đã đem lại cho chúng ta.

         Nhưng thánh Lu-ca không chỉ là một tác giả viết sách.  Ngài còn là một nhà truyền giáo và một vị mục tử, hai chức vụ đòi hỏi phải cẩn thận lắng nghe và phải có khả năng kiến tạo tình bạn.  Chúng ta nhận thấy tâm hồn đích thực của thánh Lu-ca trong sự kiện ngài ở với thánh Phao-lô qua những hành trình truyền giáo, chia sẻ mọi khó khăn và thử thách với bạn mình.  Rồi khi thánh Phao-lô bị cầm tù hai năm trời tại Rô-ma, Lu-ca là người duy nhất ở lại với ngài, khích lệ và đồng hành với ngài khi cần thiết (2 Ti-mô-thê 4:11).

         Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nhìn lại tình bạn của mình.  Đặc biệt bạn hãy nghĩ đến những người bạn hữu đã hướng dẫn bạn đến gần Chúa Giê-su hơn.  Hãy nghĩ về những người bạn hữu đã trung thành với bạn lúc vui cũng như khi buồn.  Rồi bạn hãy dùng một ít thì giờ để cảm tạ và ngợi khen Chúa vì những người bạn ấy.  Kinh Thánh nói với chúng ta rằng người bạn trung thành là một kho tàng vô giá, không gì khác hơn là một ân huệ chính Chúa ban cho (Huấn ca 6:15).

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con các bạn hữu là món quà của Chúa.  Xin dạy con biết trung thành với họ như Chúa trung thành với con”.