Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 3:14 – 4:2

 

Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.  (2 Ti-mô-thê 3:17)

 

         Thử tưởng tượng vào một buổi sáng khi thức dậy, bạn thấy có một hộp đồ để ở trước cửa.  Trên đó có mảnh giấy ghi như sau:

         Bạn yêu quý, Ta có một sứ mệnh rất quan trọng muốn trao cho bạn.  Bên trong gói này là tất cả những gì bạn cần để chu toàn sứ mệnh ấy”.

         Bên trong hộp là một cuốn Kinh Thánh cùng với những giây vải lụa đánh dấu bốn đoạn sách, hai tấm thiệp có ghi lời xin vâng trên đó và một chiếc gậy bằng gỗ.

         Mở sách Kinh Thánh, bạn nhận ra bốn đoạn được đánh dấu sẵn chính là những bài đọc trong Thánh lễ hôm nay.  Đoạn thứ nhất bạn mở ra là Thánh Vịnh 121.  Nó chứa đựng lời Chúa bảo đảm rằng Người sẽ giúp bạn.  Thánh Vịnh này sẽ giải thích một tấm thiệp xin vâng.  Chúa muốn bạn thưa xin vâng với Người và Người hứa sẽ giúp bạn suốt hành trình.

         Giây lụa thứ hai mời bạn đọc đoạn thư 2 Ti-mô-thê, trong đó Chúa cho bạn biết Người thực sự có một kế hoạch cho cuộc đời bạn và Kinh Thánh sẽ là hành trang để bạn làm “mọi việc lành” trong kế hoạch ấy.

Tiếp theo, thực tế nhập cuộc khi bạn đọc câu chuyện từ sách Xuất Hành.  Bạn thấy sẽ có những trận chiến phải chiến đấu, nhưng Chúa sẽ sai người đến nâng đỡ bạn.  Tấm thiệp thứ hai giúp bạn khiêm nhường đủ để thưa xin vâng với những người Chúa sai đến với bạn.

Khi bạn đọc đoạn Kinh Thánh cuối cùng về bà góa kiên trì, bạn ý thức được phận sự của cây gậy là gì:  chống tới chống lui và gõ vào các cửa nhà.  Bạn hiểu rằng một phần thuộc sứ mệnh của bạn là phải kiên trì, ngay cả khi bạn có cảm tưởng như chẳng đi tới đâu cả.

Mỗi sáng khi bạn thức dậy, hãy nghĩ tới cái hộp này.  Bạn hãy thưa xin vâng với sứ mệnh Chúa trao cho bạn và hãy sử dụng những khí cụ cũng như nhân sự Người gửi đến cho bạn.

 

“Lạy Chúa, xin dẫn dắt bước chân con và ban cho con sức mạnh trước những thử thách con phải đối phó nhân danh Chúa.  Con cảm tạ Chúa đã yêu thương con thật nhiều đến nỗi ban cho con vinh dự được thi hành thánh ý Chúa trên trần gian này”.