Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:1-11

 

Những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa.  (Rô-ma 8:1)

 

         Để kết thúc phần giáo lý về sức mạnh của thập giá Chúa Ki-tô, thánh Phao-lô đã chú tâm đến sự kiện Chúa Giê-su không đến để kết án chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta.  Do tội nguyên tổ, thế gian là nơi Chúa Giê-su đến đã bị kết án rồi.  Nhưng giờ đây, nhờ sức mạnh của hy tế Chúa Giê-su dâng trên thánh giá, việc kết án ấy đã được cất đi.  Hễ ai tin và được rửa tội trong Chúa Ki-tô thì được hứa ban sự sống đời đời.  Nhờ Chúa Giê-su, tất cả chúng ta đều có thể khỏi mắc tội, khỏi lo lắng và sợ hãi.  Đây là một “tin vui” đích thực của sứ điệp Tin Mừng!

         Nhưng thánh Phao-lô lại lập tức cho thấy là đang khi chúng ta được thoát khỏi án phạt thì chúng ta vẫn được kêu gọi hãy sống một cách chắc chắn.  Chúng ta cần phải để ý xem trí khôn và tâm hồn chúng ta đang để ở đâu.   Khi chúng ta để tâm vào thân xác, tức là những khuynh hướng và ước muốn của bản chất sa ngã, thì chúng ta sẽ giống như những con cái chống lại cha mẹ mình.  Chúng ta có thể làm tổn thương chính mình và những người chung quanh, mà thường lại không ý thức được những hậu quả do những điều chúng ta quyết định.  Nhưng khi chúng ta hướng tâm trí vào Thần Khí, tức là vào sức mạnh và ân sủng của Người cũng như vào lệnh truyền phải sống trong yêu thương và công chính, thì chúng ta sẽ được bình an và yên tâm khi biết rằng mình đang ở trong sự chăm sóc yêu thương của Cha chúng ta.

         Kinh nghiệm sống cho thấy rõ sống theo thánh ý Chúa không phải luôn dễ dàng đâu.  Đôi khi khó mà vâng phục Thánh Thần khi Người nói với lương tâm chúng ta.  Đôi khi còn khó mà nghe Thánh Thần và biết được những gì Người đòi chúng ta phải làm nữa!  Vì thế chúng ta có thể tìm được an ủi trong hai sự thật sau:

         Thứ nhất, muốn dễ dàng sống ý Chúa hơn, chúng ta phải tập luyện cho thành những tập quán việc vâng lời, tin tưởng và phó thác.  Và thứ hai, Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo.  Chúng ta chỉ cần làm hết sức mình để vâng nghe Thánh Thần.  Chúng ta chỉ cần khiêm nhường thống hối khi sa ngã.

         Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm điều không thể.  Người bênh vực chúng ta.  Người đã cất đi mọi án phạt.  Tất cả những gì Người muốn bạn làm, là bạn hãy đến và hãy học lối sống của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Nhờ Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để đón nhận lời gọi và ân sủng Chúa đã ban cho con”.