Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 7:18-25

 

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?  Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!  (Rô-ma 7:24-25)

 

         Đôi khi thật khó mà thành thực với chính mình.  Có một số sự thật về chúng ta nhưng chúng ta lại không muốn đối diện.  Và một trong những sự thật ấy là những ý định tốt của chúng ta không luôn luôn là đủ khi phải theo luật của Chúa.  Một phần, chúng ta không thích đối diện với sự kiện chúng ta cần Chúa Giê-su và ân sủng của Người.  Chúng ta cứ muốn quên đi rằng khả năng của mình sống công chính hoặc thánh thiện là do thập giá Chúa Ki-tô đem lại, chứ không phải do nỗ lực hoặc ý định tốt lành của riêng chúng ta.

         Thánh Phao-lô để lại cho chúng ta một liều thuốc thành thực qua đoạn thư hôm nay.  Với từ ngữ rõ ràng chắc chắn, ngài dạy chúng ta rằng cho dù chúng ta có muốn làm điều thiện thì chúng ta cũng không thể làm được nếu chúng ta chỉ cậy vào sức riêng của mình.  Thực vậy, nhiều khi chúng ta thấy mình làm ngay cả những điều mình không muốn làm, những điều mà chúng ta vẫn biết là không nên không phải.  Rồi như vậy cuối cùng chúng ta cũng phải kêu lên như thánh Phao-lô “Tôi làm sao thế này?”

         Dĩ nhiên, chúng ta biết điều không ổn đó là gì.  Tội lỗi là một sức mạnh mãnh liệt và chỉ nguyên bí tích rửa tội thôi cũng không đủ để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sức mạnh ấy.  Phải, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.  Chúng ta hết thảy là tạo vật mới trong Chúa Ki-tô và sự sống của Người trong chúng ta đã thay đổi mọi sự.  Nhưng sự thay đổi ấy chỉ bén rễ và nảy nở trong chúng ta nếu chúng ta tự nguyện phó thác cho Chúa và cho sự sống mới Người đã ban cho chúng ta.  Chỉ khi chúng ta học nương tựa vào Chúa Ki-tô và rút sức mạnh ra từ tình yêu và ân sủng của Người, chúng ta mới thực sự được tự do khỏi tội lỗi, chứ không phải nhờ ý định tốt lành của chúng ta đâu.

         Vậy những lãnh vực tội lỗi nào ở trong bạn là lì lợm nhất?  Bạn làm gì khi thất vọng do những thất bại trong việc theo Chúa?  Bạn có bị cám dỗ cắn răng và cố gắng một mình thắng vượt những thất bại ấy không?  Bạn đừng làm như vậy!  Trái lại, bạn hãy nhận sự thật về chính mình và hãy hướng về Chúa Ki-tô.  Ngay trong tình trạng bất lực của bạn, bạn hãy cảm tạ Người và phó thác cho Người như thánh Phao-lô đã làm.  Hãy đến với Người và tin rằng Người sẽ làm cho công việc tốt ở nơi bạn được hoàn tất.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cứu độ con.  Xin Cha giúp con tiếp tục tin vào quyền năng cứu độ của Cha”.