Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.  (Lu-ca 18:14)

 

         Tự tin là một đức tính trong thương trường, trong gia đình và trong giáo xứ chúng ta.  Bạn hãy nghĩ về thánh Phao-lô.  Ngài rất tin tưởng vào khả năng của mình.  Ngài là một người rao giảng Tin Mừng không hề sợ hãi.  Ngài thiết lập cộng đoàn tại bất cứ nơi nào ngài tới.  Ngài dạy dỗ, viết lách và làm phép lạ.  Nếu không tự tin, thánh Phao-lô sẽ chẳng chu toàn được tất cả những gì ngài đã làm.  Một nhà tâm lý thời nay có thể mô tả con người thánh Phao-lô như là có một “cái tôi mạnh mẽ”.

         Nhưng điều này hoàn toàn khác với con người có “cái tôi to lớn”.

         Những người có cái tôi mạnh mẽ đã để cho những thăng trầm trong cuộc sống biểu lộ những sở trường và sở đoản của họ, nhưng họ cũng biết sử dụng những sở trường để mang lại những kết quả.  Thánh Phao-lô là người mạnh dạn và thúc đẩy người ta.  Ngài thích làm theo đường lối của mình.  Ngài đã phạm nhiều lỗi lầm.  Nhưng ngài rút ra những bài học từ các lỗi lầm ấy.  Ngài để cho chúng dạy ngài bài học khiêm nhường.  Ngài còn nói mình đã là người kiêu căng và ích kỷ trước khi được gặp Chúa (Phi-líp-phê 3:3-10).

         Trái lại, những người có cái tôi to lớn quy mọi sự về mình.  Họ luôn tìm cách để được ngưỡng mộ và tri ân.  Họ đưa mình lên trên người khác và coi thường những người họ cho là thấp kém hơn họ.  Ông Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay là người có cái tôi to lớn.  Ông ta sống đạo đức.  Ông ăn chay và tặng tiền cho người nghèo.  Nhưng ông lại để cho sự tốt lành của mình đi trước ông khi ông khinh rẻ người thu thuế thống hối.  Cái tôi của ông lớn quá khiến ông không còn chỗ dành cho người nào khác, kể cả Chúa, trong cuộc đời mình.

         Chúa muốn chúng ta tin tưởng.  Người muốn chúng ta hãy phát huy những ân huệ Người ban, làm sao trở nên tiềm năng đầy đủ để chúng ta có thể tiến bước và xây dựng Nước Chúa.  Tuy nhiên chúng ta phải coi chừng cạm bẫy của kiêu căng.  Tự tin là điều tốt.  Nhưng chúng ta phải luôn chắc chắn rằng lòng tự tin của chúng ta phải lấy đức khiêm nhường làm nền móng chứ không phải tự tôn vinh mình.  Đó là bí quyết để có được một cái tôi mạnh mẽ, chứ không phải cái tôi to đùng.

 

         “Lạy Chúa, xin dạy con sự khiêm nhường đích thực và một cá tính mạnh mẽ”.