Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:37-40

 

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  (Gio-an 6:40)

 

         Một thanh niên có người mẹ mới qua đời.  Ngày kia anh đang đi ngoài phố và trông thấy một tờ báo làm anh chú ý.  Trên một tựa đề, có tên một người trùng với tên mẹ anh.  Ngày khác anh bước vào một tiệm ăn và nghe bài hát, cũng là bài hát mẹ anh thích nhất.  Anh bắt đầu suy nghĩ hai biến cố này chắc có phải có điều gì hơn thế nữa, chứ không phải chỉ là ngẫu nhiên.  Chúng nhắc nhở cho anh rằng Chúa đang chăm sóc cho mẹ của anh, rồi mẹ anh vẫn đang lo lắng cho anh!

         Những câu chuyện như thế xảy ra thường tình hơn bạn tưởng.  Dường như Chúa thích gửi đến cho chúng ta những nhắc nhở về người thân đã đi về với Người.  Tại sao không?  Đơn thuần là điều tự nhiên khi Đấng tạo dựng và đỡ nâng chúng ta cũng muốn an ủi chúng ta chứ.

         Chúng ta cũng được an ủi khi biết rằng Chúa không muốn bất cứ ai trong số con cái Người bị hư mất (Gio-an 6:39).  Kế hoạch của Người cho tất cả chúng ta còn vượt qua cả đời này đế tiến đến vĩnh cửu.

         Hôm nay, trong ngày cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta nhớ lại lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho những người thân của chúng ta đã qua đời.  Điều này có thể là một đề tài thấm thía cho chúng ta, nhất là nếu chúng ta vừa mất đi một người thật gần gũi chúng ta.  Cái đau do mất mát vẫn có thể nhói lên trong trái tim chúng ta.  Vậy thật hữu ích khi biết rằng “linh hồn của người công chính ở trong tay Chúa” (Khôn Ngoan 3:1).  Chúa đang có họ, dù họ còn đang cần được thanh tẩy thì họ cũng đang trên đường về thiên đàng rồi.

         Khi nhớ đến những người đã qua đời, bạn hãy nhớ đến thập giá Chúa Ki-tô.  Bạn hãy cám ơn Chúa Giê-su đã chiến thắng thần chết, sống lại hiển vinh và mở cửa nước thiên đàng.  Nếu bạn vẫn còn buồn đau, hoặc nếu lễ hôm nay khiến bạn nhớ lại những kỷ niệm xưa, hãy để cho sứ điệp của thập giá mang lại cho bạn an ủi và bình an.  Hãy vững tin vào lời hứa của Chúa Giê-su.  Hãy vui mừng trong quyền năng của Người, quyền năng làm cho hết thảy chúng ta được chỗi dậy trong sự hiện diện của Người.

 

         “Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh sáng vĩnh cửu trên tất cả những người thân yêu của con đã qua đời.  Xin cho họ được an nghỉ trong cánh tay yêu thương của Chúa.  Con cám ơn Chúa đã ban mọi sự để chúng con có thể sống đời đời với Chúa trên thiên đàng!”