Thứ Hai tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:12-16

Lễ thánh Si-môn và Giu-đa, tông đồ

 

Người kêu các môn đệ lại.  (Lu-ca 6:13)

 

         Người ta kể một giai thoại rất hay về thánh Giu-đa, vị thánh của những bất khả mà chúng ta mừng lễ hôm nay.  Truyện kể rằng một ông vua ở Thổ-nhĩ-kỳ ngày xưa chịu đau đớn vì một chứng bệnh khủng khiếp.  Nhà vua nghe người ta nói về Chúa Giê-su, nên viết cho Chúa một bức thư xin Người cứu chữa ông.  Cùng với bức thư, vua sai một họa sĩ đi theo để vẽ lại khuôn mặt của Chúa Giê-su.  Vì Chúa Giê-su không đến với nhà vua được nên Chúa đã sai thánh Giu-đa đi cùng với bức hình do họa sĩ vẽ.  Nhờ bức hình này và nhờ lời cầu nguyện của thánh Giu-đa, nhà vua được khỏi bệnh.  Vì thế trong các bức họa thánh Giu-đa người ta đều vẽ ngài đang ôm một bức hình gương mặt Chúa Giê-su.

         Giai thoại này cho chúng ta biết một điều quan trọng về thánh Giu-đa và các vị thánh.  Thực sự các ngài không chữa lành ai cả.  Trong câu chuyện, hình ảnh Chúa Giê-su mới là yếu tố chính trong việc chữa lành nhà vua.  Mọi quyền năng các thánh có được để chữa lành đều từ Chúa mà đến:  “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta… đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (I-sai-a 53:4,5).  Chúa Giê-su là Đấng chữa lành, an ủi và cứu độ của chúng ta.

         Nhưng giai thoại này chứng tỏ một điều khác nữa:  Chúa Giê-su cần đến các vị thánh.  Thánh Giu-đa cũng giống như chúng ta, là một kẻ tội lỗi đã được Chúa cứu chuộc.  Nhưng Chúa đã sử dụng ngài để đem chữa lành và hy vọng đến hàng ngàn người.  Rồi Chúa vẫn còn đang làm như vậy ngày nay, bao thế kỷ sau khi Người chết!  Thánh Giu-đa cho chúng ta thấy chúng ta mang trong tâm hồn kho tàng của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta sức mạnh để biến đổi thế giới trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa.  Ngài cho chúng ta thấy chúng ta có thể trở thành các thánh nhân giống như ngài vậy.

         Bạn có nhìn vào gương, không phải để thấy chính mình mà để thấy phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa không?  Cũng như thánh Giu-đa, bạn đang mang khuôn mặt của Chúa Ki-tô.  Sự sống Thiên Chúa của Người trào dâng từ nơi bạn.  Cho dù bạn không làm phép lạ thì Chúa Giê-su vẫn đang ở trong bạn.  Cho nên ngay bây giờ bạn hãy cảm tạ Người về ân sủng đó.  Hãy chúc tụng Người vì Người đã làm cho bạn “xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng” (Cô-lô-xê 1:12).  Rồi bạn hãy tìm những cơ hội Người ban cho bạn ngay hôm nay để chia sẻ ánh sáng với những người chung quanh.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con sống đúng với con người Chúa muốn kêu gọi con trở thành, là hãy bước ra trong đức tin và chia sẻ tình yêu của Chúa với thế giới.  Lạy thánh Giu-đa, cầu cho chúng con!”