Thứ Sáu tuần 30 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

Lễ Các Thánh Nam Nữ

 

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.  (Mát-thêu 5:8)

 

         Các nền văn hóa thế giới có cái nhìn thật rộng rãi về sự trong sạch.  Từ một mụn bánh rơi xuống nền nhà cho đến bao nhiều lần người ta tắm mỗi tuần, những tiêu chuẩn trong sạch được xác định do nhiều yếu tố, chính trị, tôn giáo và tình trạng của nước sạch.

         Những bài đọc hôm nay nói về một thứ trong sạch khác, sự trong sạch đã được các thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay tìm kiếm, đó là sự trong sạch tâm hồn.  Bài đọc thứ nhất dạy chúng ta rằng các thánh ở trên trời mặc áo dài trắng được giặt trong “máu Con Chiên” (Khải Huyền 7:14).  Thánh Vịnh Đáp ca bảo chúng ta rằng chỉ có “kẻ tay sạch lòng thanh” mới có thể đứng trước mặt Chúa (Thánh Vịnh 24:4).  Còn bài đọc thứ hai dạy rằng niềm hy vọng được về quê trời thúc giục chúng ta hãy trờ nên “thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch” (1 Gio-an 3:3).

         Sự trong sạch này không phải là điều chúng ta có thể đạt được bằng sức riêng chúng ta.  Đó là ân huệ Chúa đã ưu ái ban cho chúng ta.  Qua bí tích Rửa tội, Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi tội tổ tông.  Trong bí tích Hòa giải, Người rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta đã phạm.  Người còn rửa lương tâm chúng ta mỗi khi chúng ta hướng về Người trong cầu nguyện và xin Người thứ tha!  Lập đi lập lại, ân sủng Người được đổ xuống trên linh hồn chúng ta và đem lại cho chúng ta một khởi đầu mới.

         Hôm nay, khi mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, bạn hãy nghĩ đến nhiều người đã ra đi trước bạn, tất cả những người đã được thanh tẩy trong máu Con Chiên.  Bạn hãy tưởng tượng họ đang ở trên trời, say mê thờ phượng, đầy tràn lòng yêu mến Chúa.  Rồi bạn hãy tưởng tượng mình cũng đang ở trên đó với họ.  Đây chính là lời hứa của Tin Mừng, lời hứa cho những ai tìm sự trong sạch tâm hồn.  Bạn hãy để cho Chúa Giê-su, Con Chiên Thiên Chúa, thanh tẩy bạn hôm nay.  Bạn hãy ở lại bên Chúa, rồi bạn sẽ được cùng với đoàn người rất đông đảo thờ phượng Người!

 

         “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!”