Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ.  (Lu-ca 19:7)

 

         Khi kể dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế  cầu nguyện, Chúa Giê-su đã cho thấy rõ ràng khiêm nhường thì tốt hơn là tự coi mình hơn người khác (Lu-ca 18:9-14).  Khi Chúa tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, Người không thể không dạy người chủ nhà, ông Pha-ri-sêu tiếp đón Người, biết rằng sống nhân từ thì tốt hơn là tự coi mình là công chính (7:36-50).  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su còn đi xa hơn, khi Người tự ý muốn vào trọ nhà một người tội lỗi công khai, một người thu thuế tham nhũng tên là Da-kêu.

         Đối với đám đông dân chúng     vây quanh Chúa Giê-su ngày hôm ấy, ông Da-kêu là một tên phản quốc, vì ông phục vụ cho Đế quốc Rô-ma và làm giàu bằng tiền của đồng bào ông.  Nhưng trong khi họ chú ý đến ông Da-kêu đang là ai, thì Chúa Giê-su lại chú ý đến ông Da-kêu có thể sẽ là ai.  Cái nhìn về tương lai của một người đã khiến cho Chúa Giê-su nói năng thật dễ thương với ông và đưa ông đến với ơn cứu độ.

         Rất nhiều lần chúng ta cũng có thể giống như ông Da-kêu.  Chúng ta có thể lợi dụng người khác và chỉ sống cho mình.  Có những khi chúng ta lại giống những kẻ bàng quan trong đám dân chúng.  Chúng ta tự phụ mình là công chính rồi xét đoán người khác thật khắt khe.  Tất cả chúng ta đều có thể một lúc xét đoán hai chiều, dung thứ cho mình và khắt khe đối với mọi người.

         Mặc cho chúng ta có những thiếu sót và sống hai chiều, Chúa Giê-su vẫn đến với chúng ta như Người đã đến với ông Da-kêu.  Quả thực Chúa Giê-su yêu thương chúng ta như hiện thời chúng ta là người thế nào.  Nhưng cũng quả thực Người yêu thương chúng ta quá đến nỗi Người muốn thấy chúng ta trở nên con người đúng như ý Chúa muốn tạo dựng.

         Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy xin Chúa cho bạn thấy một cách thức đơn giản làm sao trở nên mẫu người đúng như ý Chúa muốn:  có lẽ bạn phải biết lo lắng cho người khác hơn, quảng đại hơn, dễ thương hơn đối với gia đình hoặc siêng năng cầu nguyện hơn.  Chúa đã làm như vậy đối với ông Da-kêu, thì Người cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.  Người luôn sẵn sàng đổ xuống trên bạn ân sủng mỗi khi bạn đến với Người.

 

         “Lạy Chúa, xin làm cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa.  Xin giúp con biết nhìn những người chung quanh con, giống như Chúa đã nhìn chính con”.