Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 46:2-3,5-6,8-9

Lễ kỷ niệm Thánh hiến Vương cung Thánh đường La-tê-ra-nô

 

Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.  (Thánh Vịnh 46:8)

        

         Mỗi ngôi thánh đường là một biểu tượng, một sứ điệp bằng đá, gỗ và gạch để nói lên những thực tại thiêng liêng.  Một số nhà thờ phản ảnh sức mạnh và vẻ uy nghi của Chúa.  Một số khác phản ảnh sự khiêm nhường và dịu hiền của Người.  Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm lễ Thánh hiến một ngôi thánh đường đặc biệt, Vương cung Thánh đường La-tê-ra-nô và cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rô-ma.

         Vương cung Thánh đường thánh Gio-an La-tê-ra-nô được xây cất tại Rô-ma trên mảnh đất trước đó thuộc về gia đình La-te-ra-nô, nhưng sau vào tay hoàng đế Constantin vào đầu thế kỷ 4 sau công nguyên.  Sau khi trở lại đạo Công giáo, vua Constantin đã dâng tòa lâu đài La-tê-ra-nô cho vị giám mục Rô-ma và nó đã được thánh hiến để làm nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng vào ngày 9 tháng 11 năm 324.  Kể từ đó, Vương cung Thánh đường được coi như nhà thờ mẹ của toàn thể đạo Công giáo.

         Qua lối kiến trúc, tượng ảnh, Vương cung Thánh đường La-tê-ra-nô tượng trưng cho sự hiệp nhất của Đức Giáo hoàng với đoàn chiên Rô-ma cũng như với mọi Ki-tô hữu hiệp thông với ngài trên toàn thế giới.  Vậy chúng ta mừng lễ kỷ niệm này, không phải như những kẻ ngoại cuộc, nhưng như những chi thể của một thân thể, như anh chị em hiệp nhất nhờ Thánh Thần và được kêu gọi cùng nhau nên thánh.

         Điểm này thật rõ ràng qua dòng chữ khắc trên cánh nhà nguyện nối liền với nhà thờ:  “Không có ranh giới ngăn cách giữa những người được tái sinh và trở nên một nhờ giếng nước này, một Thánh Thần và một đức tin”.  Hêt mọi người được tiếp nhận!  Hết mọi người đều thuộc về!  Hết mọi người đều bình đẳng – giáo hoàng cũng như giáo dân, những người đã có những quá khứ khó khăn cũng như những kẻ đang sống.  Chúng ta hết thảy là một gia đình được quy tụ do cùng một Cha trên trời của chúng ta!

         Hôm nay, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn được hiểu biết chỗ đứng của bạn trong Nhiệm thể Chúa Ki-tô.  Bạn hãy xin Người giúp bạn nhận ra chính mình không phải như một cá nhân đơn độc đang cố gắng để được sống đời đời, nhưng là phần tử thuộc một gia đình lớn lao.  Bạn không một mình trên cuộc hành trình đâu!  Chung quanh bạn có những anh chị em có thể giúp đỡ bạn, cũng như bạn có thể giúp đỡ họ, đang khi bạn trên đường về nhà Cha.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một gia đình như vậy.  Xin Cha dạy chúng con biết chia sẻ với nhau tình yêu và ân sủng của Cha”.