Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 11:29-36

 

Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!  (Rô-ma 11:33)

 

         Không thể thay đổi.  Không sao dò thấu.  Không thể tìm kiếm.  Những lời trong đoạn Kinh Thánh này làm cho tâm trí chúng ta cứng đọng lại, giống như bài học từ vựng thuở còn đến trường.  Vậy mà những lời này đối với thánh Phao-lô lại khơi dậy, nâng cao, làm đầy tràn và nắm bắt lấy tâm hồn ngài.  Tình yêu của Thiên Chúa, thậm chí ngay đến chính sự sống của Người cũng sâu thẳm không sao đo lường hoặc hiểu được.  Đường lối và hành động của Chúa vượt trên khả năng chúng ta, không hoàn toàn biết được.  Giống như ý định cứu độ của Người không thể thay đổi, thì chính Người cũng không ai có thể dò thấu và tìm kiếm được.  Vậy mà Người vẫn muốn chia sẻ tất cả những điều ấy với chúng ta, tỏ mình ra cho chúng ta dần dần theo thời gian!

         Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ bước sang mùa lễ.  Chính lúc này, trước khi đời sống quá bận rộn, chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ về sự cao cả của Chúa.  Đây là đúng lúc để chúng ta suy tư về những điều Chúa đã làm cho chúng ta, những ân huệ Người đã ban cho chúng ta và không thể rút lại.  Đây đúng là lúc chúng ta suy nghĩ về những điều Chúa đang làm cho chúng ta lúc này, là mời gọi mọi người chúng ta hãy bước vào mối tương quan thân mật với Người.  Cũng chính là lúc để chúng ta nhìn về tương lai với những gì Chúa sẽ làm cho chúng ta khi Người trở lại để thống trị muôn đời trong tình yêu.

         Vậy trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho những ngày lễ nghỉ, hãy dừng lại!  Bạn hãy dành thì giờ ra để đến với Chúa mỗi ngày.  Bạn hãy xin Người chỉ cho bạn thấy rõ hơn bạn là ai và những điều trong tâm trí Người là gì.  Bạn hãy để Người cho bạn được nhìn thoáng đức khôn ngoan của Người đối với thế giới, với cuộc đời bạn, với gia đình bạn hoặc với Giáo Hội của Người.  Bạn hãy xin Người dạy dỗ bạn về lòng quảng đại và nhân từ.  Có thật nhiều điều chúng ta có thể học.  Có thật nhiều điều Người muốn dạy chúng ta!

         Nhưng bạn đừng dừng lại chỉ là để dừng lại mà thôi.  Chúa muốn hướng dẫn bạn suy nghĩ.  Có lẽ Người sẽ cho bạn một mục tiêu khác, có thể là bất ngờ.  Có lẽ Người muốn chạm ngón tay đến lãnh vực nào đó trong cuộc sống bạn để chữa lành.  Có lẽ Người sai bạn đến với một người hàng xóm đang muốn trở thành một người bạn mới của bạn, hoặc một người nào đó bạn có thể rao giảng Tin Mừng cho họ.  Hãy để cho đức khôn ngoan khôn dò của Người soi sáng cho bạn hôm nay và dẫn bạn vào những con đường mới và đầy phấn khởi.

 

         “Lạy Chúa, con muốn biết Chúa hơn nữa.  Xin Chúa giúp con biết đường lối Chúa.  Lạy Chúa, xin dạy dỗ con và dẫn dắt con”.