Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-38

 

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.  (Lu-ca  20:38)

 

         Sách Tin Mừng đầy những tường thuật về việc kẻ thù của Chúa Giê-su cố tìm cách gài bẫy Người thay vì tin vào Người.  Đặc biệt trong chương 20 sách Tin Mừng Lu-ca, điều này càng rõ ràng.  Trước hết, một số người Pha-ri-sêu đã chất vấn Chúa Giê-su lấy quyền nào để thanh tẩy Đền Thờ và dạy dỗ dân chúng ở trong ấy (Lu-ca 20:1-8).  Sau đó họ sai những kẻ tùy tùng đến hỏi Người về việc nộp thuế (20:20-26).

         Rồi đến bài đọc Tin Mừng hôm nay nói về sự kiện một số người Sa-đu-kêu đã cố đưa Chúa Giê-su vào cái bẫy họ đã sắp đặt.  Họ kể câu chuyện về một người đàn bà đã liên tiếp kết hôn và trở nên góa bụa bảy lần.  Nhưng thực ra họ chẳng quan tâm đến quan điểm của Chúa Giê-su về hôn nhân.  Họ chỉ muốn bắt buộc Người phải công nhận là không có sự sống lại sau khi người ta chết.  Nhưng Chúa Giê-su lại nâng câu chuyện lên một bình diện cao hơn khi Người phân biệt “đời này” và “đời sau” (Lu-ca 20:34,35).

         “Đời này” là công cuộc tạo dựng diệu kỳ và tốt đẹp của Thiên Chúa, nhưng thế giới tốt đẹp ấy đã bị bóng tối che phủ do tội lỗi và cám dỗ.  Kinh Thánh gọi đó là “thế hệ tội lỗi” (Ga-lát 1:4) nằm trong ảnh hưởng của Xa-tan, “kẻ thống trị trần gian này” (Gio-an 12:31).  Trái lại, “thế hệ sắp tới” là thiên đàng.

         Giờ đây, Tin Mừng dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đã giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của “đời này”, nhưng sự tự do của chúng ta liên hệ chặt chẽ với những điều chúng ta chọn lựa.  Ma quỷ luôn luôn rình rập, cố tìm cách bắt lấy chúng ta.  Nhưng Chúa muốn che chở chúng ta khỏi những cạm bẫy này và dạy chúng biết phải làm sao chống lại chúng, khiến cho Xa-tan phải chạy trốn (Gia-cô-bê 4:7).  Chúa Giê-su dạy rằng chắc chắn có sự sống lại sau khi chết.  Người dạy là những ai “được kể là xứng đáng đạt được đời sau” sẽ được sống lại trong ngày sau hết.

         Chúng ta đừng để mình bị lừa dối giống như các kẻ thù của Chúa Giê-su.  Trái lại, chúng ta hãy mở lòng đón nhận lời Người và việc Người làm vào trong đời sống chúng ta.  Đó là cách tốt nhất để sống ở đời này, đang khi hướng nhìn về đời sau.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã giải thoát chúng con.  Đang khi con sống ở đời này, xin Chúa giúp con luôn hướng về ‘đời kia’ sẽ tới”.