Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:1-8             

Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó!  (Lu-ca 18:6)

 

         Đây là một câu chuyện về “chẳng lẽ…”  Nếu ông quan tòa bất chính cuối cùng đã minh xét cho bà góa ấy chỉ vì bà đã quấy rầy, chẳng lẽ Thiên Chúa không mau mắn hành động cho con cái Người hay sao?  Người biết chúng ta cần những gì.  Người nhìn thấy “toàn bộ” những nhu cầu và ân huệ của chúng ta trong tương quan với người khác, và Người luôn làm điều nào biểu lộ lòng yêu thương của Người nhiều nhất.

         Vậy việc cầu nguyện của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta thực sự tin vào vị Quan Án và là Cha ấy?  Hoặc nói khác đi, cách thức chúng ta cầu nguyện có thể nói lên rất nhiều về cách chúng ta tưởng tượng về Chúa và liên hệ với Người.

         Thí dụ, nếu chúng ta có thói quen chỉ cầu nguyện khi không còn cách nào khác, thì đó có thể là chúng ta không cho rằng Thiên Chúa quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của cuộc sống chúng ta.  Chúng ta nghĩ rằng Người đã để mặc kệ chúng ta làm hết sức có thể và chúng ta chỉ cần kêu cứu Người khi mọi sự đã thất bại.  Nhưng thực ra thì Người đã sai Con Một đến ở với chúng ta và cho chúng ta được hưởng mọi ân phúc trên trời dưới đất (Ê-phê-xô 1:3).

         Một thí dụ khác là khi chúng ta cứ tiếp tục nói với Chúa về những gì chúng ta cần.  Có thể chúng ta nghĩ Chúa keo kẹt, không quan tâm, chỉ mau trừng phạt và chần chừ ban điều tốt lành cho chúng ta.  Hoặc có lẽ chúng ta sợ có xung khắc giữa ý Chúa và ý riêng chúng ta, nên chúng ta nhất quyết thay đổi ú định của Người!

         Vậy chúng ta hãy đến gần Cha yêu thương của chúng ta, giống như con cái biết rõ Người yêu thương mình.  Chúng ta hãy tin là Người muốn ban cho chúng ta những hồng ân tốt lành, trước hết là chính Chúa Thánh Thần để soi sáng chúng ta cầu nguyện (Rô-ma 8:26).  Chúng ta cũng hãy nhớ đến những lời hứa “chẳng lẽ” Chúa Giê-su đã nói:  “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, chẳng lẽ Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Luca 11:13).

 

         “Lạy Cha, với lòng nhân từ bao la, Cha đã cho con được làm con Cha.  Cha biết những ước ao trong tâm hồn con và Cha biết điều gì tốt nhất cho con và cho những người con yêu thương.  Xin Cha nhậm lời con cầu nguyện và cho con thấy con có thể làm gì để giúp cho Vương quốc Cha được tỏ hiện rõ nhất trong hoàn cảnh hiện nay”.