Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:1-6

 

Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải… (Lu-ca 17:6)

 

         Hầu hết người ta đều có chút ý niệm về một cái đòn bẩy, tức là một cây gậy dùng để bẩy hoặc di chuyển một đồ vật nặng.  Những người Ai-cập và Hy-lạp ngày xưa là những người đầu tiên khám phá ra rằng chỉ cần dùng một lực nhỏ ở một đầu đòn bẩy thì họ có thể di rời một vật nặng ở đầu kia.  Nhưng để nâng một vật lên cao thì đòn bẩy cần có một điểm tựa cố định.  Để đưa ra một thí dụ lớn lao, bạn hãy nghĩ tới những lời của triết gia Hy-lạp Archimedes:  “Nếu có một điểm tựa ngoài không gian, chúng ta có thể nâng lên được cả trái đất này”.

         Hình ảnh cây đòn bảy có thể giúp chúng ta hiểu điều Chúa Giê-su nói về đức tin trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giê-su bảo các môn đệ rằng một sức mạnh nhỏ thôi, tức là “đức tin lớn bằng hạt cải”, cũng đủ để di rời một cây dâu.  Cây dâu đâm rễ rất sâu và có thể mọc lên thành cây lớn khó mà làm cho nó bật rễ được.  Nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng cái “đòn bẩy” của đức tin chúng ta không cần phải lớn đâu;  mà nó phải có một điểm tựa vững chắc.  Và điểm tựa trên tảng đá là chính Chúa Giê-su!

         Nhiều người đọc đoạn Tin Mừng này và kết luận rằng nếu như đức tin của họ mạnh hơn thì họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.  Giả như họ có đức tin mạnh hơn, thì mọi “cây dâu” trong đời họ sẽ bay hết xuống biển.  Nhưng thực ra chúng ta quên mất một điều rằng đức tin chúng ta chỉ là cái đòn bẩy mà thôi.  Chúng ta cần được dựng chắc chắn trên điểm tựa là Chúa Giê-su, đức khôn ngoan, ý muốn và kế hoạch của Người.  Cứ cố theo cách chúng ta để “tin” vào điều mà Chúa không muốn thì cũng vô ích!

         Trong mọi sự, điều cốt yếu là hãy gắn bó với Chúa.  Khi ấy chúng ta sẽ có thể chuyển rời được tất cả những gì cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống chúng ta.  Bạn có đang phải vật lộn với một tội đã trở thành thói quen không?  Bạn có thể chuyển rời nó khi bạn đâm rễ sâu nơi Chúa Ki-tô.  Bạn có phải đối phó với một cơ hội mới để làm việc truyền giáo, nhưng lại không chắc chắn là mình có thể vượt qua nổi thử thách hay không?  Với Chúa Giê-su là “điểm tựa”, chắc chắn bạn có thể.  Hãy luôn nhớ:  tình yêu và sức mạnh của Chúa còn lớn hơn bất cứ “cây dâu” nào trên thế giới này!

 

         “Lạy Chúa, con tin là con có thể làm mọi sự nhờ Chúa.  Xin Chúa dạy con biết phó thác cho thánh ý Chúa, thậm chí cả khi con tin tưởng vào quyền năng cao cả của Chúa!”