Thứ Năm tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:20-25

 

Này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.  (Lu-ca 17:21)

 

         Bạn có thích sắp xếp lại bàn ghế không?  Một số người có con mắt nghệ thuật khi hình dung ra phải sắp đặt lại phòng ốc như thế nào cho đẹp, rồi họ di chuyển bàn ghế cho hợp với cái nhìn của họ.  Một số người có thể nhìn thấy một cái gì thiếu nên đi mua cái bàn nhỏ hoặc một bức tranh để treo trên tường giúp người ta có cảm giác phòng đã đầy đủ.  Có người quyết định phải thay đổi hệ thống đèn đuốc trông sao cho thích hợp và đem lại ánh sáng cho những chỗ cần thiết.

         Đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy, giống như trang trí nội thất.  Đôi khi chúng ta cố gắng thêm thắt cái này cái nọ, thay đổi chỗ của đồ vật, để tất cả đều có đủ ánh sáng cần thiết.  Cho nên tại sao Chúa Giê-su đã bảo những người Pha-ri-sêu hãy mở mắt mà nhìn.  Triều Đại Thiên Chúa đã ở giữa họ.  Họ chỉ cần nhận ra mà thôi!

         Khi chúng ta để cho Chúa Giê-su chiếu tỏa ánh sáng của Người trên cuộc sống hằng ngày, có thể lúc đầu chúng ta chỉ nhận ra những khoảng trống vắng.  Chúng ta chưa toàn hảo.  Chúng ta không vui vẻ, ít cầu nguyện, thiếu quảng đại, không tha thứ như Chúa muốn.  Đó là những soi sáng chắc chắn và Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người để thực hiện những hoàn hảo cần thiết.

         Tuy nhiên cùng lúc ấy, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta nhìn lại chính mình dưới ánh sáng của tình yêu Người.  Người không chỉ muốn chúng ta thấy những khoảng trống vắng mà thôi.  Người còn muốn chúng ta thấy những khoảng đầy tràn, tức là những lãnh vực Người đã hoạt động, những lãnh vực Người vui mừng thấy chúng ta yêu mến và trung thành.  Người muốn chiếu tỏa ánh sáng trên những dấu hiệu cho thấy Nước Người đã ở giữa chúng ta.

         Những ý thức như vậy có thể chợt tới như tia chớp, hoặc có thể chiếu trên chúng ta từ từ như mặt trời mọc.  Nhưng chắc chắn chúng sẽ tới nếu chúng ta cầu xin.  Chúa Giê-su không chỉ muốn cho chúng ta thấy phải hoàn hảo hóa nơi nào.  Người còn muốn nói cho chúng ta biết Người yêu thích công việc chúng ta đã làm nhân danh Người.  Người muốn nói cho chúng ta biết Người hãnh diện về chúng ta.

         Vậy hôm nay bạn hãy mở mắt ra.  Hãy tìm kiếm những dấu chỉ của Triều Đại Thiên Chúa.  Triều Đại ấy ở chung quanh bạn.  Triều Đại ấy ở ngay trong tâm hồn bạn!

 

         “Lạy Chúa Giê-su con cám ơn Chúa đã đón nhận con vào Vương quốc Chúa.  Xin giúp con sống trong ánh sáng của tình yêu Chúa hôm nay”.