Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19

 

Hãy đi trình diện với các tư tế.  (Lu-ca 17:14)

 

         Văn sĩ Jonathan Swift thế kỷ 18 đã có lần nói rằng viễn tượng là nghệ thuật nhìn thấy điều vô hình mà người khác không thấy được.  Đây là một định nghĩa thánh Lu-ca có thể rất thích.  Cứ xem bài Tin Mừng hôm nay thuật lại về mười người phong hủi thì biết việc nhìn thấy quan trọng như thế nào.  Trước hết chắc chắn những người phong hủi đã nhìn thấy Chúa Giê-su đang đi vào trong làng và biết được Người là ai, nên họ kêu la van xin Người giúp đỡ.  Vào lúc ấy, Chúa Giê-su “đã thấy họ” (Lu-ca 17:14).  Đây có lẽ là chủ ý chọn chữ, coi như những người phong hủi này đã phải sống mà không được nhìn thấy, tức là sống ngoài lề xã hội.  Nhưng họ đã khéo léo sắp xếp để có thể lôi kéo sự chú ý của Chúa Giê-su và cái nhìn yêu thương của Người.

         Chủ yếu là Chúa Giê-su nói với họ:  “Hãy đi trình diện với các tư tế” (Lu-ca 17:14).  Bạn có nghĩ là khi các tư tế nhìn thấy việc chữa lành lạ lùng đã xảy ra, con mắt thiêng liêng của họ có mở ra để nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không?  Chúng ta không biết và thánh Lu-ca cũng không nói.  Nhưng chúng ta biết rõ chỉ có một người trong số họ “thấy mình được khỏi” (17:15), đã trở lại để cảm tạ Chúa Giê-su.  Điều hay ở đây là động từ Hy-lạp thấy cũng đồng nghĩa với nhìn.  Anh ta đã thấy một điều mà những người kia không thấy, đó là anh cần phải thờ lạy và cảm tạ Chúa vì phép lạ này.  Cho nên anh đã quỳ dưới chân Chúa và dâng lời tạ ơn cùng ngợi khen.  Việc nhìn thấy đã thúc giục anh đến thờ phượng Chúa.

         Bạn có biết là mình đã có cơ hội “nhìn thấy” Chúa hiện diện mỗi khi bạn đến tham dự Thánh lễ không?  Rồi không chỉ trong lúc truyền phép Mình Máu Thánh Chúa, mà suốt trong phụng vụ Thánh lễ nữa.  Người ở đó giữa lời chúc tụng của cộng đoàn.  Người ở đó trong khi cử hành phụng vụ Lời Chúa.  Người ở đó trong tâm hồn các anh chị em giáo dân tham dự.  Cách đặc biệt, Người ở với bạn khi bạn rước lễ.

         Trong Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, bạn hãy xin Chúa mở mắt bạn để có thể thấy Chúa.  Hãy để Người cho bạn thấy Người yêu thương bạn biết chừng nào.  Hãy nhìn vào tượng Chịu nạn để thấy Người đã hiến thân vì bạn.  Cũng như người phong hủi được lành đã trở lại tạ ơn, bạn hãy để cho việc bạn nhìn thấy đưa bạn đến thờ phượng Chúa Giê-su với một lòng tràn đầy sự biết ơn.

 

         “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con đã bắt được cái nhìn yêu thương của Chúa và Chúa đã thanh tẩy con bằng tình yêu của Chúa.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy Chúa hiện diện với con ngày hôm nay”.