Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm 1 Ma-ca-bê 1:10-15,41-43,54-57,62-63

 

Nhiều người trong dân Ít-ra-en vẫn kiên tâm vững chí.  (1 Ma-ca-bê 1:62)

 

         Khoảng năm 165 trước công nguyên, một ông vua ngoại giáo tên là Antiochus Epiphanes đã cầm quyền trên miền đất Pha-lét-tin.  Ông ta thấy sự trung thành của dân Do-thái với giao ước là một trở ngại cho ảnh hưởng của mình đối với dân chúng, nên bắt đầu ngăn cấm những tập tục và truyền thống của họ, rồi sử dụng bạo lực để thực hiện việc ngăn cấm ấy.  Không những ông ta cho dựng tượng thần Zeus trong thánh điện Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, mà còn áp đặt người Do-thái phải lỗi luật kiêng cữ bằng cách ăn thịt heo.  Hễ ai từ chối sẽ bị xử tử.

         Đó là thời kỳ đen tối đối với Giê-ru-sa-lem, khi có nhiều người Do-thái đã tuân theo và nhiều người khác đã tuyệt vọng.  Nhưng Chúa luôn trung thành.  Người đã cho Giu-đa Ma-ca-bê và các con ông nổi dậy để khởi nghĩa.  Qua những lời nói và gương can đảm của họ, gia đình Ma-ca-bê đã khuấy động dân chúng chiến đấu chống lại bạo chúa Antiochus và nêu cao giao ước của mình.  Đó là một cuộc chiến đẫm máu, nhưng cuối cùng nhà Ma-ca-bê đã chiến thắng.  Antiochus bị đánh bại, và Đền Thờ được thánh hiến lại cho Chúa.

         Kể từ đó, còn nhiều cuộc bách hại tôn giáo nguy hiểm hơn.  Bạn hãy xét tới cuộc triệt hạ Rô-ma thời thánh Augustinô, hoặc nhiều cuộc thánh chiến khác đã làm cho lịch sử của chúng ta bị đen tối.  Bạn cũng hãy nghĩ đến những cuộc thanh trừng của Nga-sô chống lại người Do-thái ở cuối thế kỷ 19 và phong trào bài giáo sĩ của cuộc Nội chiến Tây-ban-nha.  Mỗi lần như thế, Chúa đều cho các anh hùng nổi dậy để bảo vệ dân chúng và khích lệ họ hãy đứng vững.

         Ít người trong chúng ta được kêu gọi giống như Giu-đa Ma-ca-bê.  Nhưng hết thảy chúng ta đều được kêu gọi để sống đức tin anh hùng.  Dùng lời nói, chúng ta có thể đem niềm hy vọng đến với người đang cảm thấy mình bị bao vây.  Nhờ niềm vui và chứng từ bình an, chúng ta có thể cho người ta thấy thế nào là trung thành khi bị áp lực sống theo những triết lý của người đời.  Nhờ việc cầu nguyện, chúng ta có thể thay đổi cục diện thế giới!

         Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cám ơn Chúa vì những vị anh hùng liệt nữ trong quá khứ.  Rồi bạn hãy cầu nguyện cho nhiều người đang chịu bách hại vì đạo khắp nơi trên thế giới hiện thời.  Họ là anh chị em của chúng ta và họ đang cần chúng ta hỗ trợ!

 

         “Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa trong trái tim con, để con có thể làm ánh sáng Chúa, khích lệ người ta theo kế hoạch và sự khôn ngoan của Chúa”.