Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:45-48

 

Toàn dân say mê nghe Người.  (Lu-ca 19:48)

 

Có điều lạ là các nhà lãnh đạo tôn giáo không công kích Chúa Giê-su ngay sau khi Người có những hành động thanh tẩy Đền Thờ.  Điều gì đã khiến họ dừng tay?  Thật ngạc nhiên, chính họ lại là những người không còn chút quyền lực nào.  Nhiều người trong nhóm Pha-ri-sêu và Sa-đu-kêu, những người ưu tú trong dân Do-thái, tự cao tự đại và hay xét đoán;  còn những người dân giả, bình thường, nhiều người nghèo nàn, lại nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa và đến quy tụ bên Chúa Giê-su.  Chính những người này đã khiến cho đám thượng tế phải dừng tay.

Sau khi Chúa Giê-su đã hành động thanh tẩy Đền Thờ, thì Đền Thờ không còn chứa chấp bênh vực cho những người không sống theo đức công chính của Thiên Chúa nữa.  Giờ đây, các “tên trộm cướp” này đã bị đuổi ra, nên có rất nhiều chỗ dành cho những người thường dân tụ tập chung quanh Chúa Giê-su và say mê nghe lời Người giảng dạy.  Chán ngán đời sống trong “hang trộm cướp” đầy tính tham lam và ham mê vật chất, họ đến để học nơi Chúa Giê-su cho biết thế nào là bước vào “nhà cầu nguyện” (Lu-ca 19:46).

Dĩ nhiên không gian thờ phượng, nơi chúng ta tụ họp, là quan trọng.  Chúng ta phải cố gắng làm cho thánh đường hay nguyện đường chúng ta càng đẹp càng tốt, giống như dân chúng trong bài đọc I và đáp ca hôm nay đã thực hiện.  Những người đi theo ông Ma-ca-bê thanh tẩy Đền Thờ sau khi họ đã chiếm lại được khỏi tay quân thù và tái thánh hiến để làm việc phụng sự Chúa.  Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì dân chúng đã đem đến những của lễ dâng vào Đền Thờ mà con của vua là Sa-lô-môn sẽ xây cất.  Cả hai bài đọc đều cho thấy dân chúng phải ở trong nhà Chúa, nhất là khi nhà ấy được thánh hiến để phụng thờ và thờ lạy Chúa.

Tuy nhiên còn quan trọng hơn cả nơi chốn chúng ta thờ phượng Chúa, đó là tâm hồn khi chúng ta tụ họp nhau lại.  Làm cho nhà thờ đẹp đẽ không phải là điều không tốt, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng:  việc thờ phượng vui vẻ làm đẹp lòng Chúa có thể thực hiện được ngay cả khi ngôi thánh đường hoang tàn.  Hình ảnh và các pho tượng có thể tạo sự khác biệt, nhưng bầu khí cầu nguyện là điều mạnh mẽ nhất, khi người ta cùng dâng lên lời ca tụng vui tươi, tạ ơn và đầy yêu thương.

Vậy chúng ta hãy thay đổi bầu khí trong nhà thờ.  Chúng ta hãy quây quần bên Chúa Giê-su với tâm tình cảm tạ và hãy say mê nghe Người.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con họp nhau chung quanh Chúa.  Xin giúp con bước vào sự hiện diện của Chúa với một tâm hồn đầy tràn yêu mến”.