Chúa Nhật lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ

Suy niệm Cô-lô-xê 1:12-20

 

… Để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.  (Cô-lô-xê 1:18)

 

         Việc cử hành trọng thể lễ Chúa Ki-tô, Vua vũ trụ, đã được Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập năm 1925.  Lễ này là câu Đức Thánh Cha trả lời cho những chế độ vô thần và vô sản trong thời đại ngài.  Lễ được thiết lập không lâu lắm, nhưng chân lý Chúa Giê-su Ki-tô là Vua thì không có thời gian tính.

         Ngày lễ hôm nay dạy chúng ta rằng Nước Thiên Chúa được cai trị do một ước muốn là hết mọi người đều được vui hưởng sự sống hoàn toàn và tự do.  Vậy Chúa Giê-su đã trình bày những kế hoạch này của Chúa Cha như thế nào?  Người đã trình bày bằng những dụ ngôn như dụ ngôn người con hoang đàng để nói lên lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đối với con cái mình.  Người đã trình    bày qua những dụ ngôn như người Sa-ma-ri nhân hậu, để kêu gọi chúng ta hãy yêu thương và phục vụ lẫn nhau.  Rồi Người cũng trình bày bằng cách dạy chúng ta phải cầu nguyện làm sao và phải sống các mối phúc thật.

         Chúa Giê-su biết cách nào tốt nhất để dạy chúng ta những nguyên tắc và quy luật của Vương quốc Người, đó là Người đích thân sống chúng để có thể cho chúng ta thấy phương thức, chứ Người không chỉ nói suông.  Tâm hồn Người đã được đào tạo để tìm kiếm và vâng phục thánh ý Chúa Cha, thì chúng ta cũng phải như vậy.  Người quyết tâm yêu thương mọi người, thậm chí cả những kẻ chống đối Người, và Người cũng kêu gọi chúng ta làm như thế.  Người đặt lòng thương xót và tha thứ lên trên công bằng và trừng phạt, rồi Người cũng muốn chúng ta làm như vậy.

         Đức Giáo Hoàng Piô XI khởi đầu lễ Chúa Ki-tô Vua, vì ngài muốn cho mọi người biết rằng Chúa Giê-su cao cả hơn mọi vua chúa trần gian này:  nào là thuyết phát-xít của Mussolini, Đức quốc xã của Hitler, thuyết Cộng sản của Stalin, thuyết định mệnh tâm lý của Freud và thuyết duy vật của Mỹ châu.  Đức Giáo Hoàng muốn nói với Giáo Hội lúc ấy cũng như hiện nay rằng chỉ Chúa Giê-su mới có thể lấp đầy những ước vọng sâu xa nhất khát khao tình yêu, bình an và hạnh phúc mà thôi.

         Ước gì chúng ta hết thảy tụ họp dưới bóng cờ Chúa Giê-su Ki-tô, Vua chúng ta.  Ước gì hôm nay chúng ta sống như những công dân đích thực của Vương quốc Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Vua muôn thế hệ.  Chúa là Thiên Chúa không hề mai một và vô hình.  Chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa muôn đời”.