Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 4:18-22

Lễ kính thánh Anrê, tông đồ

 

Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.  (Mát-thêu 4:20)

        

         Có bao giờ bạn cảm thấy thật phấn khởi về một ai đó mà bạn muốn nói cho mọi người biết về người ấy không?  Đó là cách thánh An-rê nói về Chúa Giê-su.  Thánh sử Gio-an kể lại cho chúng ta rằng sau khi gặp được Chúa Giê-su, việc đầu tiên ngài làm là giới thiệu em mình là Phê-rô với Chúa.  “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”, An-rê hào hứng báo tin (Gio-an 1:41).

         Mỗi lần đọc về thánh An-rê, chúng ta thấy đức tin của ngài hoạt động.  Hoặc ngài nói chuyện thân mật với Chúa, hoặc đưa người khác đến gặp Người.  Khi Chúa Giê-su làm phép lạ nuôi đám đông dân chúng với năm chiếc bánh và hai con cá, thì cũng chính An-rê là người đã đem em nhỏ có những thức ăn ấy đến với Chúa Giê-su (Gio-an 6:8-9).  Sau này, một nhóm người Hy-lạp xin được gặp Chúa Giê-su, thì chính An-rê đã đem tin và những người ấy đến gặp Người.

         Thánh An-rê luôn hăng say nhận ra điều Thiên Chúa muốn làm trong tâm hồn người ta.  Ngài luôn mong thì giờ người ta dành để ở với Chúa sẽ giúp thay đổi con người họ.  Và đó cũng là điều đáng suy nghĩ khi chúng ta bắt đầu mùa Vọng từ ngày mai.  Đúng thế, mùa Vọng là thời gian chuẩn bị.  Trẻ em thì hứng khởi chờ lễ Giáng Sinh, còn người lớn chờ xem những ngày lễ nghỉ sắp tới sẽ ra sao.  Chẳng lẽ không có gì là tuyệt vời nếu chúng ta thấy phấn khởi về việc Chúa đến, đến vào ngày tận thế cũng như đến trong tâm hồn hết thảy những ai chưa biết Người hay sao?

         Có lẽ năm nay chúng ta thử bắt chước gương thánh An-rê, đi nói cho người ta biết về Chúa Giê-su.  Có lẽ chúng ta cứ can đảm cùng cầu nguyện với họ và mời họ hãy đón nhận Chúa Giê-su vào tâm hồn mình.  Đây không nhất thiết là việc khó làm.  Chúng ta chỉ cần tìm lấy cách thức riêng của mình để nói rằng “Tôi đã gặp được Đấng rất tuyệt vời nên tôi thấy phải nói cho bạn biết về Đấng ấy”.

         Vậy trong mùa Vọng này, bạn hãy nghĩ đến một người, có thể là người trong gia đình, một người bạn hay một người hàng xóm, rồi bạn hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy bạn phải giúp cho người ấy rõ được thế nào là biết Chúa Giê-su.  Nếu chỉ một bác đánh cá tại Ga-li-lê như An-rê cũng có thể làm được việc đó, chắc chắn bạn cũng có thể làm được!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con sự phấn khởi và can đảm của thánh An-rê, để con có thể làm chứng cho Chúa.  Xin cho lòng nhiệt thành của con trở nên như miếng nam châm lôi kéo người ta đến với Chúa”.