Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 1:1-6,8-20

 

Đa-ni-en quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua.  (Đa-ni-en 1:18)

 

         Đa-ni-en và các bạn sống trong lưu đày và bị thử thách về tôn giáo và đạo đức:  Họ hãy làm cho mình ra ô uế khi chấp nhận dùng đồ ăn thức uống đã được dâng cho các thần ngoại?  Hay là phải chịu hình phạt và cái chết dưới tay một ông vua ngoại quốc?

         Câu chuyện ấy tuy đã lâu đời rồi, nhưng tình trạng đứng giữa hai ngả đường mang tính cách tôn giáo hoặc đạo đức vẫn là điều quen thuộc đối với hết thảy chúng ta.  Bình thường con đường chúng ta đi là con đường ít người đi, vì cuộc sống Ki-tô hữu có thể đặt chúng ta ngược chiều với những giá trị xã hội chúng ta đang sống.  Chúng ta có tiếp tục tin vào Thiên Chúa, thậm chí cả lúc hy vọng mờ dần và mọi sự chung quanh chúng ta sụp đổ không?  Hay là chúng ta chọn sống thỏa hiệp với sự dữ, dù chỉ một chút thôi, hy vọng cứu vãn được tiếng tăm của mình hoặc không còn muốn tiếp tục phấn đấu nữa?

         Có thể chúng ta không phải đối diện với một quyết định sống chết như trường hợp Đa-ni-en, nhưng chúng ta vẫn phải làm những quyết định hằng ngày ảnh hưởng tới mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và với lương tâm đạo đức của mình.  Thí dụ, một bà chủ hãng có thể chọn lựa một kế hoạch làm tăng thêm lợi tức nhưng lại làm tổn thương các công nhân của bà.  Một luật sư có thể cố gắng bảo vệ một đạo luật chính ông không tin hoặc một thân chủ ông biết rõ là có tội.  Một học sinh trung học biết là khi mình đứng lên bênh vực đức tin của mình thì có thể bị xã hội tẩy chay.

         Thường chúng ta biết điều tốt phải làm, nhưng chúng ta cần can đảm để thực hiện điều ấy.  Khi bạn cảm thấy bị thúc giục sống thỏa hiệp với điều xấu, hãy cố gắng chậm lại và đi tìm sự hiện diện của Chúa.  Hãy đến với Người trong cầu nguyện thinh lặng, theo lời khuyên của một người khôn ngoan và đáng tin cậy, hoặc đến với bí tích Hòa giải.  Cố gắng lập lại những câu Kinh Thánh khích lệ, như:  “Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.  Hãy nhận biết Người trong đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Châm Ngôn 3:5-6).

         Bạn hãy thành thực nói với Chúa Cha, Đấng tạo dựng và yêu thương bạn, về những yếu đuối của bạn.  Bạn hãy xin Người ban sức mạnh giúp bạn bước đi trong đường ngay.  Chính Chúa sẽ cùng với các thiên thần đến để nâng đỡ bạn và giúp bạn đi trên đường công chính.

 

         “Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sáng suốt và can đảm cho con.  Xin Chúa hãy là sức mạnh của con và dẫn dắt con trên đường sự sống”.