Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:29-33

 

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một;  vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.  (Đa-ni-en 7:14)                           

 

         Dù có những vai đóng tuyệt vời, cuộc tàn sát và trận chiến, những âm mưu biến đổi bất ngờ… chắc chắn các nhà làm phim của Hollywood vẫn không theo kịp được thị kiến của Đa-ni-en!  Phim ảnh sử dụng kỹ thuật sáng tạo và những kết quả đặc biệt, nhưng chủ yếu cũng chỉ cố gắng nói lên một câu chuyện mà thôi.  Đa-ni-en cũng làm như thế.  Vậy chúng ta tự hỏi Đa-ni-en muốn nói lên điều gì.

         Có thể chúng ta đang cố gắng phân tích câu chuyện của Đa-ni-en.  Cái sừng có ý nghĩa gì?  Tại sao một con thú lại bị giựt mất cánh?  Tại sao các con thú sau khi bị đánh bại thì “đời chúng lại được kéo dài” thêm một kỳ hạn?  Rồi tại sao giữa câu chuyện về các con thú, chúng ta lại có những mô tả về một “Đấng Lão Thành”?  Các học giả Kinh Thánh nói rằng thị kiến của Đa-ni-en thực sự là một giải thích về quá khứ và hiện tại của Ít-ra-en, kết thúc với lời hứa rằng đức công chính của Thiên Chúa sẽ chiến thắng.  Nhưng điều này cũng không cấm chúng ta muốn hiểu đó là những tiên đoán về tương lai trong lối diễn tả bằng biểu tượng được Đa-ni-en sử dụng.

         Nhưng Chúa Giê-su cắt ngang tất cả thị kiến ấy.  Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, sau khi mô tả ngày cánh chung, Người đưa ra một điểm đơn sơ nhưng quan trọng.  Khi cây cối đâm chồi nảy lộc, thì mùa hè đến.  Đó là điều chính mắt chúng ta thấy được.  Các dấu chỉ thời đại cũng giống như vậy.  Chúng ta không cần những dụng cụ phức tạp để mổ xẻ những lời tiên tri đáng sợ.  Chúa Giê-su sẽ trở lại.  Chúng ta đã biết câu chuyện kết thúc như thế nào rồi:  Chúa Giê-su chiến thắng!

         Chúng ta sẽ phải đối phó với những hỗn loạn?  Phải.  Các tai ương thiên nhiên sẽ xảy ra?  Phải.  Người ta sẽ cố gắng đánh lừa kẻ trung thành?  Phải.  Nhưng bạn đừng quên:  tất cả những điều này đã tiếp tục xảy ra kể từ khi nguyên tổ loài người sa ngã, và chúng sẽ tiếp tục cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại.  Nhưng dù tương lai có thế nào thì Chúa Giê-su vẫn chiến thắng!  Trong Thánh lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế giới, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô tuyên bố “Con Rồng, tức sự dữ, đang hiện diện trong lịch sử của chúng ta, nhưng nó không ở thế thượng phong.  Đấng đang ở thế thượng phong là chính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta!”

         Ngay đến câu chuyện có vẻ kỳ cục của Đa-ni-en cũng kết thúc với sự thống trị vĩnh cửu của Đấng Lão Thành.  Đó chính là điều chúng ta phải nắm vững trong những khi gặp khủng hoảng, bối rối và sợ hãi.  Bạn hãy can đảm lên!  Hãy vững vàng!  Chúa Ki-tô đang ở trong bạn và Người đã chiến thắng!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa có uy quyền trên mọi sự.  Xin giúp con đừng rời mắt khỏi Chúa.  Lạy Chúa, con muốn giữ chặt lấy Chúa, cho dù xảy ra bất cứ điều gì!”